Frans van den Hurk viert zijn zilveren jubileum

8 november 2021

Op 1 november 2021 was het vijfentwintig jaar geleden dat Frans van den Hurk in dienst van het bisdom Breda trad. Frans van den Hurk werkt als administrateur op het economaat van het Bisdom Breda. Hij vierde zijn zilveren jubileum op donderdag 4 november 2021 samen met zijn collegae.

Namens de werkgever sprak Leo Blom, de econoom van het bisdom. Hij karakteriseerde Frans als een integere collega. Hij prees de loyaliteit, nauwkeurigheid en werklust van Frans van den Hurk. Er was maar één minpuntje. Het kostte Frans moeite vrij te nemen zodat er een overschot aan vrije uren ontstond.

Frans kijkt tevreden terug op de viering en haalt herinneringen op aan de afgelopen 25 jaar. “Ik volgde Wim Antens op. Van het team waarmee ik begon, werkt niemand meer op het Bisdom Breda. De meesten zijn inmiddels gepensioneerd. Het was een roerige tijd. Een maand nadat ik begon, startte een onderzoek naar het bisdomkantoor. Ik was er nog maar pas en men vroeg mij wat er verbeterd moest worden. Ik had er nog geen ideeën over. Ik had ook een klein taakveld. Ik begon met het controleren van de jaarrekeningen van parochies. Ik moest deze invoeren in een database. Dat was niet eenvoudig. Op de afdeling financiën was er maar één computer beschikbaar. Dit kleine takenpakket is later flink uitgebreid,” Frans somt het op. “In 2000 nam ik de salarisadministratie over. Ik ben in die periode ook de ziek- en betermeldingen gaan doen. Enkele jaren later kwam daar de zorg voor automatisering van de parochie-administraties bij. Ik spreek in het meervoud want het gaat over zowel de financiële als de ledenadministratie.” Frans biedt een inkijkje in de keuken van zijn overige werkzaamheden. “Ik doe daarnaast de mutaties inzake de pensioenfondsen en de financiële administratie van de Sint Joostkapel in het centrum van Breda. Ik beoordeel de jaarrekeningen van de parochies en werk mee aan het opstellen van de jaarrekening van het bisdom. Daarnaast maak ik de vakantiekaarten van de medewerkers van het bisdom kantoor.”

“Ik geniet van de vele contacten met vrijwilligers. Ik ben iemand van de details en vind dat een salarisberekening tot het laatste cijfer achter de komma moet kloppen.”

Een heel palet aan werkzaamheden. Niet voor niets fungeert Frans van den Hurk als vraagbaak voor parochie-administrateurs en penningmeesters. “Dat vind ik het leukste aan mijn werk,” zegt Frans. “Ik geniet van de vele contacten met vrijwilligers. Ik ben iemand van de details en vind dat een salarisberekening tot het laatste cijfer achter de komma moet kloppen. Het gaat erom dat ieder krijgt waarop hij of zij volgens zijn of haar arbeidsovereenkomst recht op heeft. Als ik het idee heb, dat iets niet klopt, moet de onderste steen boven komen. Ik zoek alle regels uit en indien nodig leg ik contact met de leverancier van het softwareprogramma. Soms hoor ik persoonlijke informatie. Ik ben dankbaar dat mensen dit vertrouwen in mij stellen.”

Naast zijn werk op het bisdom is Frans vrijwillig actief in diverse kerkelijke verbanden. Dit vrijwilligerswerk lag ook aan de basis van zijn sollicitatie naar een functie op het bisdomkantoor. “Ik ga al heel mijn leven naar de kerk,” verklaart hij. “Vijfentwintig jaar geleden werkte ik op een accountantskantoor. Mijn functie werd daar overbodig. Nu wilde het geval dat ik pas vrijwilliger was geworden op het parochiesecretariaat van de H. Bernardus en H. Blasiusparochie in Made. Ik verzorgde de ledenadministratie. Ik had veel plezier in dit werk. Ik zat na mijn ontslag twee maanden thuis en zag de advertentie waarin het bisdom een administratief medewerker zocht. Dankzij mijn vrijwilligerswerk heb ik gesolliciteerd. Anders had ik het misschien niet gedaan. Momenteel zing ik in verschillende koren en doe ik vrijwillig de ledenadministratie van enkele parochies. Door mijn vrijwilligerswerk weet ik ook waar andere vrijwilligers tegen aan lopen. Ik kan hen des te beter helpen.”

“Ik werk met veel plezier op het bisdomkantoor”, vertelt Frans. “Ik ben wel benieuwd hoe we er over tien jaar voor staan. Je ziet dat de inkomsten van parochies afnemen en de formatie van pastorale teams onder druk staat. Ouderen vallen weg door overlijden en hun plaatsen worden niet altijd opgevuld door jongeren. Ik vind het wel positief dat er jongeren betrokken blijven. Ik hoop de komende jaren op financieel gebied een bijdrage te mogen blijven leveren aan de toekomst van het bisdom en de Kerk.”

 

Andere berichten