Frans Leijgraaf overleden

17 november 2016

Op 6 november 2016 overleed te Breda F.H.A.M. (Frans) Leijgraaf. Hij was priester van het bisdom Breda en vele jaren werkzaam op het bisdomkantoor. Leijgraaf is op zaterdag 12 november begraven vanuit de basiliek van Sint Jan de Doper in Oosterhout. Emeritus-bisschop Ernst was bij deze uitvaart aanwezig.

Namens bisschop Liesen sprak vicaris-generaal mgr. H. Lommers een dankwoord uit. Hij memoreerde dat Frans Leijgraaf meer dan dertig jaar een functie heeft bekleed op het secretariaat van het bisdom Breda. Het grootste deel van deze jaren was hij huisgenoot van de bisschop. “Binnen het bisdomsecretariaat vervulde hij een aantal ambtelijke taken en had hierdoor vele contacten met de parochies en andere diocesane instanties. Maar tevens is hij als priester voor veel gelovigen een raadgever geweest en een leidsman.”

Leijgraaf was geliefd als priester
Frans Leijgraaf vergezelde de bisschop ook op vormreizen. In die tijd vormde de bisschop op weekdagen. “Frans moet samen met de bisschop honderden vormreizen hebben ondernomen. Deze en andere contacten maakten hem bij parochianen, jong en oud, en bij de leerkrachten op de scholen geliefd en onder de collega’s in het pastoraat en bij de kerkbesturen enorm gewaardeerd,” aldus vicaris-generaal Lommers.

Frans Leijgraaf werd op 24 februari 1928 geboren te Oosterhout. Mgr. Baeten wijdde hem op 4 juni 1955 tot priester van het bisdom Breda. Van 1958 tot 1988 was Frans Leijgraaf in verschillende functies aan de kanselarij van het bisdom verbonden. In dat jaar koos hij voor het pastoraat. Na zijn emeritaat in 1994 is hij nog enkele jaren op het bisdomkantoor actief geweest als vrijwilliger in het archief.

 

Andere berichten