Franciscanessen van Mariadal 175 jaar

3 september 2007

De franciscanessen van Mariadal te Roosendaal openden op 1 september 2007 een feestweek bij gelegenheid van hun 175-jarig bestaan met een plechtige eucharistieviering gecelebreerd door de bisschop M. Muskens, bisschop-coadjutor J. van den Hende én vicaris-generaal V. Schoenmakers. Vicaris Schoenmakers verzorgde de preek.

Herkenbaar in kleding van ontferming, goedheid en geduld
In zijn homilie wees hij naar de uitnodiging, die de wisseling der tijd illustreert. Midden op deze kaart staat Mère Joseph in ‘vol’ habijt, heel anders gekleed dan de zusters nu. “En hoewel er op het gebied van de kleding in de loop der jaren dus een en ander is veranderd, is er toch eigenlijk maar één kledingvoorschrift, waaraan we ons allen dienen te houden. We hoorden het vandaag voorlezen: Bekleedt u – kleedt u aan – met tedere ontferming, goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld (Koloss. 3,12). Precies in die ‘kleding’ van ontferming, goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld was u herkenbaar en moge u herkenbaar blijven in verwijzing naar het koninkrijk van God,” aldus vicaris Schoenmakers.
Vicaris Schoenmakers realiseerde zich ook dat de congregatie in haar laatste periode komt. Volgens hem kan ook een kleiner en ouder wordende groep kracht uitstralen die verwijst naar gemeenschap met God en gemeenschap met mensen.

Onderwijs en opvoeding
De congregatie is in 1832 gesticht door Marie Joseph Raaymakers. In 2006 telden de franciscanessen van Mariadal 148 leden in Nederland. Daarnaast leven enkele religieuzen in Suriname, de Nederlandse Antillen en Chili. De congregatie heeft zich vooral verdiensten verworven voor opvoeding en onderwijs. Bij gelegenheid van het jubileum verscheen van de hand van de bekende publicist Adri Bosch een boek onder de titel Vierentachtig verdiepingen. In deze publicatie is van elk huis waar franciscanessen van Mariadal gewoond hebben een foto opgenomen vergezeld van een korte meditatieve tekst. Bij de foto staat ook een kort overzicht van de activiteiten die de zusters vanuit dit huis ontplooid hebben.

Andere berichten