Franciscaanse driedaagse: vriendschap met elkaar

3 oktober 2010

Op 30 september 2010 vond in de Michaëlkerk in Breda-Oost de derde lezing plaats van de driedaagse rond de heiligen Franciscus en Clara van Assisi. Bij zijn korte openingswoord gaf deken P. Verbeek aan dat deze ‘driedaagse’ niet alleen een voorbereiding was op de bedevaart naar Assisi en Padua, maar ook op 4 oktober wanneer de Kerk de gedachtenis van Franciscus van Assisi viert.

Broederschap en zusterschap
Broeder Jan van Beeck ofm, verzorgde de inleiding over het thema ‘Vriendschap met elkaar’. Broeder Van Beeck veranderde het woord vriendschap in broeder- en zusterschap.
Hij gaf aan waarom hij koos voor broeder- en zusterschap in plaats van ‘vriendschap’: “Beide relaties zijn wederkerig. Je bent elkaars broeder of vriend. Maar vrienden of vriendinnen kies je zelf. Je kunt de vriendschap ook beëindigen. Dat laatste kan bij broers en zussen niet.

Broeder Franciscus
Als Franciscus volgelingen krijgt, noemt hij hen broeders. Volgens Van Beeck had Franciscus hen ook als leerling kunnen beschouwen. Dat levert echter een relatie op, die afgebroken zou kunnen worden. Franciscus kiest bovendien voor een woord dat geen gezagsverhouding inhoudt, maar gelijkheid. Franciscus gaat zelfs verder. “Hij noemt alle schepselen zijn broeders en zusters, zelfs zijn pijnen.”

Een gemeenschappelijke Vader
“Wanneer je anderen als broeders en zusters beschouwt, is dit een impliciete geloofsbelijdenis,” stelde hij. “Je sluit in dat je een gemeenschappelijke Vader hebt. Door elkaar als kinderen van de Vader te beschouwen en elkaar met de ogen van God te zien, vinden we, door acceptatie en verzoening, wegen, om conflicten en spanningen tussen broeders en zusters op te lossen.”

‘Vriendschap’ met Franciscus
Deken Paul Verbeek is een van de organisatoren van de driedaagse. Zelf is hij van jongs af aan geboeid door Franciscus. “Op de lagere school las ik het eerste boekje over hem. Ik was meteen geboeid. Later ben ik meer over Franciscus gaan lezen. Door de boeken heen is mijn vriendschap met hem gegroeid.”

In het leven van de deken van Zeeland krijgt deze vriendschap concreet gestalte. “In de parochies waar ik werk, besteed ik altijd rond 4 oktober, aandacht aan de persoon van de heilige Franciscus. Ook dit jaar weer. Als pastoor in Oudenbosch organiseerden we om de twee jaar een bedevaart naar Assisi en Rome. Dit bood een mooie gelegenheid om ons ook in de persoon van Franciscus te verdiepen.”

‘Wat wilt Gij dat ik doe?’
Maar ook anderszins heeft Franciscus een grote betekenis. “Franciscus houdt me een spiegel voor. Hij stelde zich steeds de vraag: ‘Wat wilt Gij dat ik doe?’ Dat is de centrale vraag in mijn leven geworden, al geef ik een minder radicaal antwoord dan Franciscus. Het antwoord hierop is voor mij eigenlijk het motto van de diocesane roepingencampagne: ‘Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd’. Vraag en antwoord liggen in elkaars verlengde.”

Bedevaart
Paul Verbeek is custos van de Franciscaanse Beweging in Zeeland. “Ik leid deze beweging met Geerten Kok, de dekenaal coördinator. “We komen zes tot zeven keer per jaar bij elkaar. Er komen dan 14 tot 15 mensen. Ook hebben we contacten met de gemeenschap de Tibériade, een jonge franciscaanse beweging in de Naamse plaats Lavaud Ste Anne. Hier gaan ook jongeren uit de regio de Bevelanden-Schouwen Duiveland op bezinning. We stimuleren zeker deze bedevaart naar Padua en Assisi in de herfstvakantie van 2011. De bedevaart naar Lourdes in 2008 heeft zeker nog impact dus er is zeker belangstelling voor de komende pelgrimage naar Assisi en Padua.”

 

Andere berichten