Fotoverslag installatieviering mgr. Liesen

29 januari 2012

Hier vindt u het fotoverslag van de eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal waarin mgr. Liesen op zaterdag 28 januari de zetel van het bisdom van Breda in bezit nam.

Alle foto’s: R. Mangold.

Mgr. Liesen op weg naar de H. Antoniuskathedraal, waar hij zal worden verwelkomd door het kathedraal kapittel.

Verwelkoming door het kathedraaal kapitten en besprenkeling.

Bisschoppen en priesters voegen zich in een stoet bij mgr. Liesen in de kathedraal.

Mgr. Liesen neemt de bisschopszetel van Breda in bezit.

Inbezitname van de bisschopszetel door mgr. Liesen.

Mgr. Ernst, emeritus-bisschop van Breda, begroet mgr. Liesen als nieuwe bisschop.

Mgr. Liesen zegent de aanwezigen na de evangelielezing met het evangelieboek.

Viering van de eucharistie.

Uittocht aan het eind van de viering, waarin mgr. Liesen de bisschopszetel in bezit nam.

Kort moment van de bisschop met de pers na afloop van de viering.

Aartsbisschop mgr. Eijk feliciteert mgr. Liesen tijdens de receptie, die tevens de afscheidsreceptie van mgr. Van den Hende was.

 

Andere berichten