Fotoverslag: Fatimabeeld keert terug in Zevenbergschen Hoek

18 oktober 2017

Het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima keerde op vrijdag 13 oktober terug in Zevenbergschen Hoek na een rondtocht door het bisdom van vijf maanden. Het vormde de afsluiting van de herdenking dat Maria honderd jaar geleden verscheen aan drie herderskinderen in het Portugese plaatsje Fatima. Maria verscheen in 1917 tussen 13 mei en 13 oktober zes keer aan drie herderskinderen. De laatste verschijning ging vergezeld van het zogenoemde zonnewonder.

Het Bisdom Breda markeerde de terugkeer van het beeld op vrijdag 13 oktober met een eucharistieviering in de H. Bartholomeuskerk te Zevenbergschen Hoek. Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in deze viering. Pastoor Maickel Prasing van de Immanuelparochie, vicaris Paul Verbeek en verschillende andere priesters concelebreerden. Diaken Michael Bastiaansen en de pastoraal werkers Piet de Meijer en Mariëlla Bossers-van Hangh verleenden liturgische assistentie. Een projectkoor onder leiding van K. Lokate en A. van de Berg verzorgde de liturgische gezangen. J. van Opdorp bespeelde het orgel.

(Foto: Johan Wouters)

De viering opende met het bidden van de rozenkrans met de aanroepingen van Fatima, zoals Maria in Fatima aan de gelovigen gevraagd heeft. De gelovigen overwogen de blijde geheimen. Tijdens de eucharistieviering sprak bisschop Liesen de homilie uit. De bisschop knoopte aan bij de evangelielezing over Maria en Jozef die Jezus als kind terugvinden in de tempel van Jeruzalem, nadat ze Hem zijn kwijtgeraakt. Deze perikoop vinden we in het begin van het Lucasevangelie.

(Foto: Johan Wouters)

Maria en Jozef moesten op zoek naar Jezus. Volgens de bisschop kennen veel hedendaagse gelovigen dit gevoel, dat ze Jezus kwijt zijn. Het doet ons pijn dat God ons laat zoeken en geen onmiddellijk antwoord geeft. De bisschop beklemtoonde dat deze zoektocht een noodzakelijke voorbereiding is op een ontvangen. God wil zovéél geven, heel zijn liefde, zijn leven, dat onze ontvankelijkheid eerst wat moet groeien. Ons smachtende zoeken mag onze innerlijke ruimte groter maken.

(Foto: Johan Wouters)

Op deze zoektocht naar God is Maria een goede steun. Ze blijft zoeken en wat ze dan mag ontvangen is te groot voor haar verstand. Ze begrijpt het niet maar bewaart het wel zorgvuldig in haar hart. Ook al begrijpen we in concrete omstandigheden niet altijd wat God bedoelt, we kunnen, aldus bisschop Liesen, zoals Maria alles in ons hart bewaren en het overwegen zonder de moed op te geven of onverschillig te worden. God is dicht bij en overschaduwt ons. Op het eind van de viering bad bisschop Liesen het gebed van de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria.

De middag sloot af met een informeel samenzijn in ‘de Zevensprong’ het dorpshuis van Zevenbergschen Hoek. Jan Rops uit Chaam was een van de mensen daar aanwezig. Hij is met een busreis in Fatima geweest. “Ik was onder de indruk van de devotie van de gelovigen,” vertelt hij. “Sommigen waren twee dagen op reis om daar te komen en maakten de tocht te voet. Ze sliepen in de open lucht.”

(Foto: Johan Wouters)

Het Fatimabeeld in Zevenbergschen Hoek
Het Fatimabeeld is vervaardigd in Portugal. In de jaren ’50 maakte het beeld een rondtocht door het Bisdom Breda. Deze tocht begon op 1 mei 1955 op de Grote Markt in Bergen op Zoom en eindigde op 23 juli 1957 in Moerdijk. Daar kreeg het beeld een plaats in de nieuwe parochiekerk van de heilige Stephanus. Van 29 september 1960 tot 12 oktober 1960 maakte het Moerdijkse beeld voor de tweede keer een rondtocht langs alle dekenaten van het Bisdom Breda. De bisschop van Leiria, waarin Fatima is gelegen, had daartoe opgeroepen. Op 12 oktober 1960 is het beeld gekroond. In de parochies die het beeld aandeed vond een zogenaamde kleine missie plaats. De verering in Moerdijk concentreerde zich in de periode rond 13 oktober. Na de sluiting van de Sint Stephanuskerk in 2013 bracht men het beeld over naar de heilige Bartholomeuskerk in Zevenbergschen Hoek.

(Foto: Johan Wouters)

Gebed: Toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria

Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder,
in algehele overgave aan God onze Heer,
wijden wij ons toe aan Uw Onbevlekt Hart.
Door U zullen wij tot Christus geleid worden,
Uw Zoon en de eengeboren Zoon van God,
en door Hem en met Hem tot de Eeuwige Vader.
Wij zullen onze weg gaan in het licht van geloof, hoop en liefde,
opdat de wereld gelove dat Christus door de Vader gezonden werd
om ons Zijn Woord mee te delen,
en zo zullen ook wij Zijn gezondenen zijn,
om de kennis van God en de liefde tot Hem uit te dragen
over heel de wereld tot aan de einden der aarde.
Onder de moederlijke bescherming van Uw Onbevlekt Hart
zullen wij één volk zijn met Christus,
het volk dat Hij zich door Zijn dood heeft verworven,
en wij zullen getuigen van Zijn verrijzenis.
Door Hem zullen wij tot de Vader komen,
tot eer van de Allerheiligste Drievuldigheid,
die wij aanbidden, zegenen en prijzen. Amen.

(Foto: Johan Wouters)

Bekijk ook het videoverslag van de toewijding van de bisdommen aan het Onbevlekt Hart van Maria, op 13 mei 2017 in de Onze-Lieve-Vrouwe Basiliek in Maastricht

Andere berichten