Fotoserie: 75e Maria Ommegang Bergen op Zoom

2 juli 2019

Op zondag 30 juni 2019 trok de jaarlijkse Maria Ommegang voor de vijfenzeventigste keer door Bergen op Zoom. De ommegang is een ‘dankstoet’ ter ere van Maria en wordt jaarlijks gehouden uit dankbaarheid, omdat de stad groot oorlogsleed bespaard is gebleven. Deze editie had als thema: ‘Een belofte die doorgaat’. De stoet is qua vorm en samenstelling gebaseerd op een ommegang zoals die in de middeleeuwen door de straten van Bergen op Zoom trok.

Opbouw
De stoet opent met de geschiedenis van de stad. In dit onderdeel trekt ook de heilige Gertrudis van Nijvel mee, de patrones van Bergen op Zoom. Vervolgens komen de Oudtestamentische taferelen die verwijzen naar Maria en de zeven vreugdes van Maria. Onderdeel van de stoet vormt de eigenlijke bidtocht, voorafgegaan door het reliekkruis. In dit kruis bevindt zich een overblijfsel van het Heilig Kruis. Achter het reliekkruis volgen de zogenaamde gastmadonna’s, de pastores en de bisschoppen, het Ommegangsbeeld, de muziekgroep en de vertegenwoordigers van de burgerlijke overheid. Dit jaar namen bisschop Van den Hout van Bisdom Groningen-Leeuwarden, emeritus bisschop Wiertz van Roermond en mgr. Kasteel namen deel aan de ommegang. Kasteel vierde een dag eerder in Oudenbosch zijn zestigjarig priesterjubileum.

Andere berichten