Foto’s van het Ad Limina bezoek

10 december 2013

Van 2 december tot 7 december waren de bisschoppen van Nederland in Rome voor het ‘Ad Limina’ bezoek. Het bezoek bestond uit drie elementen: bedevaart naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus; ontmoeting met de huidige opvolger van Petrus, de paus; gesprekken met de medewerkers van de paus in de verschillende instanties en afdelingen.

Fotograaf Ramon Mangold maakte een fotoserie tijdens het Ad Limina bezoek.

(Alle foto’s: R. Mangold)

Op maandag 2 december startte het Ad Limina bezoek met een eucharistieviering van de bisschoppen bij het graf van de apostel Petrus, in de basiliek van Sint Pieter. Kardinaal Eijk verzorgde de homilie.

Daarna ontmoetten de bisschoppen paus Franciscus. Bisschop Liesen bood de paus bij deze gelegenheid de CD ‘Kom, heilige Geest’ aan. De bisschoppen bezochten vervolgens de Pauselijke Raad voor de Leken en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen.

Op dinsdag 3 december vierden de bisschoppen de eucharistie in de basiliek van Sint Jan van Lateranen, de kerk van de bisschop van Rome. Daarna stonden bezoeken aan verschillende congregaties en pauselijke raden op het programma.

Woensdag 4 december vierden de bisschoppen de eucharistie bij het graf van de apostel Paulus in de Basiliek van Sint Paulus Buiten de Muren. Mgr. Punt verzorgde de homilie tijdens deze viering. ’s Avonds was er een diner dat werd aangeboden aan de bisschoppen door de Nederlandse ambassadeur bij de Heilige Stoel.

Op donderdag 5 december stonden weer diverse bezoeken aan pauselijke raden en congregaties op het programma. Deels legde de bisschoppen de bezoeken gezamenlijk af, deels in groepen. Op vrijdag 6 december en zaterdag 7 december werd het Ad Limina bezoek afgerond.

 

Andere berichten