Foto’s met het hart gemaakt: Ramon Mangold

8 november 2017

Tien jaar werkte fotograaf Ramon Mangold eraan. Op dinsdag 7 november, op het feest van de heilige Willibrord, vond in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden de boekpresentatie plaats van ‘Katholiek Brabant’. Het eerste exemplaar werd door de fotograaf zelf overhandigd aan de commissaris van de Koning, de heer Wim van de Donk. Daarna nam Mgr. Van den Hende, namens de bisschoppen en als voormalig bisschop van Breda, een eerste exemplaar in ontvangst.

Ramon Mangold is geen onbekende in het Bisdom Breda. Hij maakte verschillende reportages in het bisdom, zoals de inbezitname van de zetel door Mgr. Liesen en de uitvaart van Mgr. Muskens en Mgr. Ernst, waarvan ook beelden zijn opgenomen in het boek.

Ramon Mangold vertelde hoe de wijding van Mgr. Van den Hende op 25 november 2006 in de H. Antoniuskathedraal in Breda destijds een startpunt vormde voor het project. Mgr. Van den Hende feliciteerde Ramon Mangold met het boek. “Je weet foto’s te maken, waarmee je de Kerk en de daarin betrokken mensen opbouwt. Mij is gebleken dat je als fotograaf niet alleen door de lens de gebeurtenissen en momenten beziet met een scherp oog voor details, maar ook dat je als gelovige kijkt met je hart. Het hart staat -bijbels gezien- symbool voor heel onze menselijke persoon. De Schrift leert ons dat de Heer ons de gave van het geloof in het hart legt, op de groei, dat de Heer aan de mens een hart heeft gegeven om te denken (Sirach 17, 6). Ik hoop dat je nog heel lang met je hart blijft kijken om mensen op beeldende wijze te boeien en te verrijken in hun geloofsleven.”

De provincie Noord-Brabant telt twee bisdommen: het bisdom ’s-Hertogenbosch en het bisdom Breda. De fotografie in het boek strekt zich verder uit. Bijvoorbeeld omdat de vicaris-generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch, Ron van den Hout, bisschop werd van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Ook de Nationale Bedevaart Brielle kreeg een plekje in het boek. Onder de martelaren die op deze plek stierven, waren priesters en religieuzen uit Brabant. Ook de Wereldjongerendagen komen in beeld evenals het ad limina bezoek dat de bisschoppen eind 2013 brachten aan Rome.

Speciale gasten bij de boekpresentatie waren: apostolisch nuntius Mgr. Cavalli, Mgr. Van den Hende, Mgr. De Korte, Mgr. Van den Hout, Mgr. Mutsaerts en commissaris van de Koning de heer Van de Donk en burgemeester Hellegers van de gemeente Uden.

Ook de 100ste verjaardag van Mgr. Ernst kreeg een plekje in ‘Katholiek Brabant’. (Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten