Folder Zangdag 2016 verstuurd

4 februari 2016

Op zaterdag 12 maart staat de jaarlijkse Zangdag in het teken van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Deze week is de folder met informatie over het programma verstuurd. Parochies worden gevraagd de folder verder te verspreiden.

De Zangdag vindt plaats in de Antoniuskathedraal te Breda. De organisatie is in handen van de Diocesane Sint-Gregoriusvereniging Breda en het Sint Franciscuscentrum, centrum voor geloofsverdieping en vorming van het bisdom van Breda.

Jan Schuurmans, medewerker kerkmuziek van het bisdom: “In het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid schenken we aandacht aan een mogelijke muziekkeuze hiervoor. Al zingende maken we kennis met liederen, de speciaal gecomponeerde hymne, psalmen en motetten voor het heilig jaar.”

In de gekozen liederen wordt niet alleen Gods barmhartigheid bezongen maar komt ook onze eigen opdracht hierin ter sprake. Mgr. Liesen zal hierover een korte inleiding verzorgen.

Zoals gebruikelijk krijgt de vocale techniek aandacht. Dat gebeurt tijdens het ochtendprogramma onder leiding van Bas Ramselaar. Aan de hand van het koorrepertoire werkt hij aan zaken als houding, ademsteun en muzikale expressie. Bas Ramselaar was jarenlang lid van het vermaarde Nederlands Kamerkoor en maakte deel uit van het solistenensemble van de Nederlandse Bachvereniging.

Daarna wordt het zingen ingeoefend van één- en meerstemmig repertoire voor het Heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit deel van het ochtendprogramma staat onder leiding van Bas Ramselaar, Frans Bullens en Jan Schuurmans.

In de middag staat een bezoek aan het Begijnhof in Breda op het programma. De dag wordt afgesloten met zang in de H. Catharinakapel van het Begijnhof.

Aanmelden kan via E opgave@sintfranciscuscentrum.nl door uw gegevens vóór 1 maart 2016 te mailen o.v.v. uw naam, adres en stemsoort.

De deelnemersbijdrage is slechts € 10,- per persoon (IBAN NL76 INGB 0001096207 t.n.v. NSGV Breda, met vermelding van ‘Zangdag 12 maart 2016’).

  • Dowload de folder voor meer informatie

 

Andere berichten