Films over gebed afgesloten met film over Aanbidding

1 juni 2015

Bij gelegenheid van de afsluiting van het diocesane Jaar van het Gebed op 31 mei in Zegge is op het YouTube-kanaal van het bisdom de laatste film gepubliceerd in de serie van zeven films over gebed. De film die de serie afsluit gaat over de Aanbidding.

De film op YouTube brengt de Aanbidding in beeld tijdens de bisdombedevaart naar Polen (oktober 2014). Plebaan Steven de Koning van de H. Antoniuskathedraal vertelt in de film over de betekenis van de aanbidding en hoe deze gebedsvorm er in de praktijk uitziet. De beelden in de film ondersteunen zijn persoonlijke uitleg van de Aanbidding als manier om je dagelijkse zorgen en vreugden in gebed bij Christus te brengen.

Bij de film verscheen een opzet voor een bijeenkomst met geloofsgesprek met een korte toelichting: “De Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament is een contemplatieve vorm van gebed. Om te begrijpen wat er gebeurt, moeten we eerst kijken naar wat er in de viering van de Eucharistie gebeurt. In de viering van de Eucharistie worden brood en wijn in de kracht van de Heilige Geest geconsacreerd tot Lichaam en Bloed van Christus. Met het blote oog blijven we na de consecratie brood en wijn zien, maar de ogen van het geloof zien dat Christus onder de gedaante van brood en wijn aanwezig is.”

“Deze aanwezigheid is blijvend, dus ook als de Eucharistieviering voorbij is. […] De geconsacreerde hostie kan buiten de viering van de Eucharistie getoond worden. Hiervoor wordt een speciale houder gebruikt, de monstrans. ‘Monstrans’ komt van het Latijnse woord ‘monstrare’, dat ‘tonen’ betekent. In de uitgestelde monstrans zie je de geconsacreerde hostie, waarin de Heer zelf tegenwoordig is. Je komt als het ware oog in oog met de verrezen Heer te staan. Met het verstand is dit niet goed te bevatten, maar dat hoeft ook niet. Een oude hymne zingt hierover: “’wat de zinnen niet vermogen, worde door ’t geloof gekend.’ Christus, de Heer, is daadwerkelijk aanwezig en de passende houding is die van stille aanbidding.”

De Aanbidding is in Nederland vele jaren min of meer weg geweest. De laatste jaren zijn er steeds meer parochies, waar de Aanbidding als gebedsvorm weer wordt opgepakt. Dat kan in een heel eenvoudige vorm.

 

 

Andere berichten