Filmprojectie op bisschopshuis

27 maart 2009

Tijdens het Internationaal Filmfestival te Breda verzorgt de Stichting Idee-Fixe filmvoorstellingen in de openbare ruimte. Op de voorwand van het bisschopshuis projecteert de stichting de film People Pushing van de Taiwaneze filmmaker Chen Chieh-jen.

Menselijke waarden
Chen Chieh-jen is een vooraanstaand kunstenaar in Taiwan. Zijn films belichten menselijke emoties zoals pijn en isolatie en verkennen de sociale, politieke en historische last van onderdrukte groepen waaronder de arbeidersklasse. Zelf zegt hij daarover: “Mijn films zijn een aanklacht tegen de consumptiemaatschappij waar geen plaats meer lijkt te zijn voor menselijke waarden”.

Menselijke waardigheid
Het bisdom van Breda werkte graag mee aan de filmvoorstellingen in de openbare ruimte. De menselijke waardigheid vormt het hart van de sociale leer van de Kerk. Volgens het Compendium van de sociale leer van de Kerk zet de christelijke liefde aan tot het aanklagen van onrecht en het zich engageren in sociale en culturele projecten, die het welzijn van de mens ter harte nemen.

Het filmfestival vindt plaats tijdens de Veertigdagentijd. De Kerk staat in deze periode op velerlei manieren stil bij onrechtvaardige verhoudingen in de wereld en de mogelijkheden deze ten goede te veranderen.

Het Internationaal fimfestival te Breda vindt plaats van 25 tot en met 29 maart 2009. Informatie over het Internationaal Filmfestival te Breda is te vinden op de website: www.filmfestivalbreda.nl.

Andere berichten