Feliciteer mgr. Ernst bij zijn 100ste verjaardag

7 april 2017

Op zaterdag 8 april viert mgr. Ernst zijn 100ste verjaardag. U kunt hem feliciteren met deze bijzondere dag via het formulier op deze pagina. Volgens de website Catholic Hierarchy is mgr. Ernst de vijfde oudste bisschop ter wereld.

Mgr. Ernst viert zijn verjaardag in besloten kring.

(Foto: Ramon Mangold)

Wilt u hem een cadeau geven bij zijn verjaardag? Dat kan. De oud-bisschop van Breda vraagt graag uw bijdrage voor een project voor ouderenzorg in Oradea in Roemenië. Daar spant Caritas Catolica Oradea zich in om ouderen die meer zorg nodig hebben een goede oude dag en goede dagelijkse verzorging te geven. De Congregatie Alles voor Allen, waar mgr. Ernst woont, heeft al vele jaren contact met deze afdeling van Caritas in Roemenië.

Uw bijdrage voor het cadeau voor mgr. Ernst kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL45 ABNA 0520 3448 04 ten name van Congregatie Alles voor Allen, onder vermelding van ‘cadeau mgr. Ernst’ of ‘Project Oradea’.

  • (anti-spam maatregel van de website)

Levensloop
Hubertus Ernst werd op 8 april 1917 geboren in Breda als oudste in een gezin van drie kinderen. Op 7 juni 1941 ontving hij uit handen van mgr. P. Hopmans de priesterwijding. De bisschop benoemde hem tot kapelaan van de H. Petrusparochie in Leur. In 1943 ontving hij een benoeming tot conrector van de zusters franciscanessen van het Withof te Etten. Hubertus Ernst verhuisde in 1947 naar het grootseminarie Bovendonk om daar moraaltheologie te gaan geven. Deze functie vervulde hij tot 1957 toen hij directeur werd van de Vereniging van de Catechisten van de Eucharistische Kruistocht.

Bisschop De Vet betrok hem bij het bestuur van het bisdom door hem in 1962 tot vicaris-generaal te benoemen. Na het overlijden van bisschop De Vet benoemde paus Paulus VI Hubertus Ernst tot bisdom van Breda. Op 17 december 1967 werd hij tot bisschop gewijd. Mgr. Ernst. was bisschop van Breda van 1967 tot 1992. Bij het bereiken van de 75-jarige leeftijd bood hij zijn ontslag aan. Paus Johannes Paulus II aanvaardde het ontslag, maar benoemde hem tot apostolisch administrator. In die functie bestuurde hij het bisdom tot 26 november 1994 toen bisschop Muskens hem opvolgde.

Op 7 juni 2016 vierde mgr. Ernst zijn 75-jarig priesterjubileum. (Foto’s: Ramon Mangold)

Andere berichten