Feestelijke sluiting meimaand in Zegge

5 juni 2018

Op 31 mei 2018 sloot de West-Brabantse Mariabedevaartplaats Zegge de meimaand af. Dit gebeurde met een plechtige eucharistieviering, waarin bisschop Liesen de hoofdcelebrant was. De Kerk viert op die dag het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth.

Voor de viering baden de gelovigen de rozenkrans ter intentie van de wereldvrede. Een van de Zegse parochianen, José van Hest-Bartels, bad de rozenkrans voor en overwoog de geheimen van het licht. Daarmee sloot de parochie aan bij het initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie om honderd jaar na de verschijningen van Fatima in 2018 maandelijks op een speciale dag de rozenkrans voor de wereldvrede te bidden. Hiermee geven de Nederlandse bisschoppen gehoor aan deze door Maria uitgesproken wens.

Bisschop Liesen concelebeerde met verschillende priesters, onder wie pastoor Hans van Geel van de Sint Franciscusparochie te Rucphen waartoe de parochiekerk van Zegge behoort. De meesten van deze priesters dragen gedurende de meimaand heilige Missen op in de kerk van Zegge. Leden van verschillende koren uit Zegge, Achtmaal en Rijsbergen onder leiding van Marco Buijs ondersteunden de viering met gezang.

Bisschop Liesen knoopte in de viering aan bij de boodschap van Fatima, waar Maria in 1917 verscheen. Maria is als eerste binnen getreden in de familie van God. Dit gebeurde toen zij haar jawoord uitsprak. Heel haar leven is vervolgens een bedevaart geweest. Dat begon toen zij op bezoek ging bij Elisabeth. Het kind in haar buik, Johannes de Doper, sprong op van vreugde omdat God bij hem kwam. God wil bij zijn volk zijn. Maria is als het ware de nieuwe ark van het verbond. God is bereid ons te redden en Maria is de eerste die dit weet. Maria vergezelt Jezus tot op zijn kruisdood. Op het kruis schenkt Jezus zijn moeder aan ons. Wij kunnen ons tot haar wenden en Maria brengt onze gebeden bij God. Maria zal ons helpen en is onze voorspreekster.

Na de eucharistieviering trok een processie door het dorp. Deze sloot af in de tuin van de pastorie waar, na een kort moment van aanbidding, bisschop Liesen de aanwezigen zegende met het Allerheiligste. Het Sint Jorisgilde uit Rijsbergen bracht daarbij de vendelgroet voor God, koning en vaderland.

Beeld van Maria en Jezus in Zegge. (Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten