Feestelijke presentatie ‘Mis van de heilige Geest’

29 mei 2010

Op vrijdagavond 28 mei heeft bisschop Van den Hende het eerste exemplaar van de ‘Mis van de heilige Geest’ in ontvangst genomen. De bisschop ontving de vormselcompositie uit handen van de componist, Frans Bullens. De feestelijke presentatie vond plaats in de parochiekerk H. Maria Hemelvaart Raamsdonksveer. Daar bracht jongerenkoor YRDV van de parochie o.l.v. dirigent Jan Willems de liederen van de mis ten gehore.

Ruim tachtig mensen waren naar deze presentatie gekomen, waar de vormselcompositie eenmalig gratis werd uitgereikt als partituur met pianobegeleiding. De compositie is geschreven voor driestemmig gemengd koor, sopranen, alten en mannenstemmen met daarbij een rol voor de verzamelde gemeenschap. “De muzikale taal is eenvoudig, duidelijk gericht op de kerkmuzikale praktijk,” geeft Frans Bullens aan, “en daarom soms ook tamelijk voor de hand liggend.”

‘Meezinger’
Bisschop Van den Hende zei in een korte inleiding: “Wat betreft de concrete muziek bedoelt de nieuwe compositie een uitnodiging te zijn om mee te zingen in de liturgie.” De bisschop verwees daarbij naar de instructie na het Tweede Vaticaans Concilie ‘Musicam Sacram’ uit 1967. Deze vraagt: “nieuwe composities van liturgische muziek moeten het karakter hebben van echte gewijde muziek en niet alleen door grotere koren gezongen kunnen worden, maar ook geschikt zijn voor kleinere koren en de actieve deelname van heel de gemeenschap van gelovigen bevorderen.”

De compositie van Frans Bullens leek daar bij de presentatie goed in te slagen. De aanwezigen bij de presentatie van de vormselmis konden de gezangen snel en eenvoudig meezingen.

Bijbels
De vormselcompositie bevat nieuwe toonzettingen voor de vaste gezangen uit de liturgie voor de vormselmis: Heer ontferm U, Eer aan God, Heilig, en Lam Gods. Deze teksten zijn naar oorsprong en inhoud verbonden met de heilige Schrift. Bisschop Van den Hende: “Katholieken van verschillende generaties zijn zich er niet altijd van bewust: maar wat de viering van de liturgie betreft staan we als Kerk in een lange traditie met een bijbelse oorsprong.”

Pinksteren
In de naam verwijst de ‘Mis van de heilige Geest’ naar Pinksteren. Op het Pinksterfeest kwam de kracht van Gods Geest over de leerlingen van Jezus van het eerste uur, kwam de heilige Geest met zijn rijke gaven in de harten van heel de jonge kerkgemeenschap (Hand. 2).

Bisschop Van den Hende: “De heilige Geest was door Jezus beloofd als een Helper en Trooster, als een Leraar die ons leert om de woorden van Jezus te begrijpen en te onthouden. En steeds opnieuw, de eeuwen door, geeft de heilige Geest kracht en inspiratie. Het blijft dus niet bij de ene gebeurtenis van Pinksteren toen. Steeds opnieuw rekenen wij in de Kerk op de komst en de bijstand van de heilige Geest. In het bijzonder doen we dat in de viering van het sacrament van het vormsel. Het zijn meestal kinderen en jongeren die gevormd worden. Dat gebeurt door handoplegging en gebed en de zalving met chrisma op het voorhoofd, waarbij gezegd wordt: ‘Ontvangt de heilige Geest, de gave Gods’.”

Ook volwassenen ontvangen het vormsel. In 2008 ontvingen in het bisdom van Breda 1.940 jongeren het vormsel en 25 volwassenen (18 jaar en ouder). (Foto: I. Bertens)

Vormselvieringen zijn pinkstervieringen
“De nieuwe ‘Mis van de heilige Geest’ wijst niet alleen naar het Pinksteren van toen en het jaarlijkse Pinksterfeest van nu, maar de nieuwe compositie is in het bijzonder bestemd voor de vieringen van het vormsel her en her in het bisdom in de loop van het jaar en die we als echte pinkstervieringen mogen beschouwen. Want ook in onze tijd geeft Jezus, de levende Heer, de heilige Geest aan de mensen van nu,” aldus de bisschop.

Nóg meer muziek
Bisschop Van den Hende en de medewerkers van de pastorale dienstverlening voor liturgie en kerkmuziek namen het initiatief tot deze compositie speciaal voor vormselvieringen. Bisschop Van den Hende kondigt in het verlengde van de ‘Mis van de heilige Geest’ nog meer muziek aan voor vormselvieringen: “In de komende tijd willen we ook nieuwe Bijbels geïnspireerde liederen en gezangen voor de liturgie van het vormsel aanbieden. Ook wordt een aantal tussenpsalmen uit het lectionarium van nieuwe muziek voorzien.”

Zangdag
Op 9 oktober 2010 wordt vanwege de ‘Mis van de heilige Geest’ een diocesane zangdag georganiseerd. Zie het bericht op deze site, klik hier

Bestellen
Als u de ‘Mis van de heilige Geest’ wil bestellen, kunt u de belangstellingregistratie invullen. Zie het formulier op deze site, klik hier

De vormselmis is leverbaar vanaf september 2010 (prijs wordt nog vastgesteld).

Het koor YRDV met links dirigent Jan Willems en bisschop Van den Hende. Rechts componist Frans Bullens.

 

Andere berichten