Feestelijke chrismaviering in Teteringen

24 april 2019

Even leken de dagelijkse zorgen van samenwerkingsverbanden, kerksluitingen en het priestertekort ver weg. Op woensdag 17 april 2019 vierde een volle kerk de chrismamis. Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in deze viering.

Uit alle regio’s van het bisdom waren gelovigen naar de H. Willibrorduskerk in Teteringen gekomen. Een groep pelgrims trok te voet vanuit Rijen naar Teteringen. Uit Zeeuws-Vlaanderen reisden parochianen met de bus. Pastoor Richard Lobo svd van de Heilige Augustinusparochie te Breda, heette alle gelovigen welkom. Teteringen is een parochiekern van deze parochie.

In zijn homilie stond bisschop Liesen stil bij de betekenis van de evangelielezing (Lucas 4, 16-21) die verhaalt over het begin van het openbare leven van Jezus Christus. In Nazareth bleek hoe moeilijk het voor God is om op menselijke wijze binnen te komen. De bisschop verbond hieraan de vraag hoe het met ons gesteld is. Is er in ons bestaan ruimte voor Gods barmhartigheid? Is er in ons leven iets veranderd sinds wij Jezus Christus kennen? Jezus Christus riep mensen op om met Hem mee te doen en weg te trekken uit ons gewone leven. Hij nodigde de mensen uit om in alle vrijheid in te gaan op het nieuwe verbond dat God hun aanreikt.

(Foto: Johan Wouters)

Wij kiezen ervoor om een goede bodem voor het Woord van God te worden. Als we vruchten voortbrengen, merken we dat we bij elkaar horen. Wij zijn de ranken, verbonden met de wijnstok die Jezus Christus is. Wij vormen samen zijn Kerk. Wij geven antwoord op de roepstem van Christus. De bisschop stelde de gelovigen de vraag of we niet te gemakkelijk meegaan in de maalstroom van de samenleving. Alle levens veranderen als we ingaan op het evangelie. Dat heeft ook zijn weerslag op de samenleving. Als we niets doen, drijven we van elkaar weg en wordt de kloof tussen arm en rijk steeds groter. De bisschop herinnerde de gelovigen eraan dat zij gezalfd zijn met chrisma en zo mee mogen doen met Jezus Christus. Hij maakt van ons een priesterlijk volk, dat met meedoet met Jezus en door de sacramenten met Hem verbonden blijft.

Na de homilie hernieuwden de priesters hun wijdingsbelofte en zegende de bisschop de catechumenenolie en de olie voor de zieken. Hij wijdde het chrisma dat twee vormelingen aandroegen.

Aan het eind van de viering maakte vicaris Paul Verbeek tijdens de mededelingen bekend dat volgend jaar, op 8 april 2020, de chrismamis plaats zal vinden in de Heilige Willibrordusbasiliek te Hulst. Na de viering ontmoetten veel gelovigen en priesters elkaar in de Dorpsherberg in Teteringen onder het genot van een kop koffie.

Vicaris Verbeek en vicaris Wiel Wiertz concelebreerden samen met pastoor Lobo en kapelaan Owusu svd van de parochie Heilige Augustinus. Diaken Ben Hendriksen verleende liturgisch assistentie. Het Augustinuskoor onder leiding van Rikie Bansbergen ondersteunde de liturgische viering met gezangen. Brechtje de Haas en Bart Felet luisterden de viering op met goed verzorgd fluit- en trompetspel.

(Foto: Johan Wouters)

 

Andere berichten