Extra-curriculair programma op de priester- en diakenpleiding Bovendonk

17 december 2009

Zaterdag 28 november verzorgde prof. dr. G. Vertogen voor de studenten van de priester- en diakenopleiding Bovendonk een inleiding over de verhouding tussen geloof en natuurwetenschap. Prof. dr. Vertogen is emeritus-hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Bovendonk is een deeltijdopleiding, waarbij de studenten in weekenden college volgen. Op de zaterdagavond zijn er geen reguliere lessen. De opleiding hecht eraan om regelmatig deskundige gasten, waaronder ook bisschoppen, uit te nodigen om een actueel kerkelijk of theologisch onderwerp te belichten. Op andere avonden bespreken de studenten themata die voor hun intellectuele of spirituele vorming van belang zijn. Soms reiken studenten zelf deze aan, soms geeft de staf deze aan.

In zijn betoog op 28 november maakte prof. Vertogen een onderscheid tussen de natuurwetenschap die in wiskundige taal de werkelijkheid beschrijft enerzijds en het natuurwetenschappelijk wereldbeeld anderzijds. De natuurwetenschap is zijns inziens niet strijdig met religie, het natuurwetenschappelijk wereldbeeld wel.

Prof. dr. Vertogen schreef een bijdrage over dit onderwerp in het bisdommagazine ‘Geloof en onderwijs’. Klik hier

Andere berichten