Expertise-avond kostenbeheersing voor parochiebesturen, financiële commissies en pastorale beroepskrachten

2 september 2015

Op maandag 28 september 2015 organiseert het bisdom een expertiseavond Kostenbeheersing. Econoom Gerard de Rooij en bisschoppelijk gedelegeerde kerkopbouw Geerten Kok nodigen parochiebesturen, financiële commissies en pastorale beroepskrachten hier per brief voor uit. De avond vindt plaats in de Johanneszaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk (19.30-22.00 uur).

De expertiseavond Kostenbeheersing sluit aan op eerdere expertiseavonden over fondsenwerving en Kerkbalans. “Deze keer willen we expertise met betrekking tot kosten en uitgaven van parochies en bisdom samenbrengen, om van en met elkaar te leren hoe parochies nog meer tot effectieve en efficiënte kostenbeheersing kunnen komen,” aldus de schrijvers in hun brief.

Voor goede beheersing van de kosten is allereerst van belang dat er helder overzicht en inzicht is in de uitgaven van de parochie. Welke uitgaven zijn er feitelijk, en waar zijn ze voor bestemd? Op de avond brengt econoom Gerard de Rooij in beeld welke uitgaven parochies in het bisdom hebben. Daarna laat hij – in samenspraak met penningmeester John van Dijck en secretaris Wim Surewaard van de Immanuëlparochie in Zevenbergen – zien hoe uitgaven van een parochie gedetailleerd in kaart kunnen worden gebracht en geëvalueerd.

Vervolgens vertellen bestuurders van twee parochies over kostenbesparingen die in hun parochies zijn gerealiseerd. Penningmeester Arno Havermans van de Sint Norbertusparochie in Roosendaal vertelt over de aanpak van de parochie bij het verminderen van programmakosten en van uitgaven voor kerkmuziek. Vicevoorzitter Carel van Waes van de Elisabeth-parochie Midden Zeeuws Vlaanderen vertelt over kostenbesparingen in relatie tot het gebouwenplan en het personeelsbeleid. Deze praktijkverhalen nodigen uit tot onderling gesprek reactie en tot het uitwisselen van andere ervaringen bij kostenbeheersing.

Aanmelden
Belangstellende worden verzocht om aanmelding vóór 21 september via E opgave@sintfranciscuscentrum.nl, of T 076 5223444 (ochtenden).

  • Maandag 28 september 2015, 19.30-21.45 uur
    Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, Hofstraat 8 Hoeven (Johanneszaal)

Voordat het programma van deze avond begint is er gelegenheid om aan te sluiten bij de vespers in de huiskapel van de priesteropleiding. Dit avondgebed begint om 19.00 uur.

 

Andere berichten