‘Evangelisatie is het werk van het hele volk van God’

25 september 2012

Elke gelovige moet de verantwoordelijkheid voelen om het Evangelie te verkondigen en hiervan te getuigen. Dit zei paus Benedictus XVI tijdens een ontmoeting met recent gewijde bisschoppen op 20 september.

De paus riep de bisschoppen op het kerkelijk engagement met de nieuwe evangelisatie te bevorderen en te ondersteunen om de vreugde van het geloof en het enthousiasme voor de geloofsverkondiging opnieuw te ontdekken.

De gemeenschap en de samenwerking tussen alle geledingen in het bisdom is daarvoor van belang. De evangelisatie is niet enkel het werk van enkele specialisten, aldus de paus, maar gaat het hele godsvolk onder leiding van hun herders aan. Elke gelovige moet de verantwoordelijkheid voelen om het Evangelie te verkondigen en hiervan te getuigen.

De paus memoreerde het Tweede Vaticaans Concilie: “We kunnen zeggen dat de nieuwe evangelisatie begon met het Tweede Vaticaans Concilie.”

Hij moedigde aan om de hoop door te geven “aan eenieder die op zoek is naar geloof en de uiteindelijke zin van het leven,” en om ervoor te zorgen dat iedereen, overeenkomstig leeftijd en situatie, in contact komt met de centrale waarheden van het geloof om te antwoorden op de vragen die opkomen door onze technische en geglobaliseerde wereld. Binnen de context van de ontmoeting met de recent gewijde bisschoppen sprak de paus over hun specifieke taak hierin.

De Catechismus van de Katholieke Kerk is voor dit doel van fundamenteel belang. Ze levert een veilige norm voor geloofsoverdracht en gemeenschap binnen de ene geloofsbelijdenis. “De wereld waarin wij leven vraagt van christenen een degelijke vorming,” aldus de paus.

 

Andere berichten