Eucharistieviering voor overleden bisschoppen Breda

1 april 2014

Op zondag 30 maart celebreerde bisschop Liesen in concelebratie met emeritus-vicaris Schoenmakers in de H. Antoniuskathedraal de eucharistieviering voor de overleden bisschoppen van Breda.

Tot dusverre droegen de bisschoppen van Breda deze Mis speciaal voor bisschop De Vet op die in 1967 overleed. Het was dit jaar de eerste maal dat er ook gebeden werd voor bisschop Muskens. Hij stierf op 17 april 2013. Emeritus-vicaris Schoenmakers sprak in het openingswoord zijn dankbaarheid uit voor de inzet van alle overleden bisschoppen van Breda en noemde speciaal bisschop De Vet en bisschop Muskens. Hij stond iets uitvoeriger stil bij de verdiensten van bisschop Muskens voor het bisdom en de Wereldkerk. In Rome heeft bisschop Muskens zich ingezet voor de internationalisering van het Pauselijk Nederlands College en de omvorming van de kerk van SS. Michele e Magno (de Friezenkerk nabij het Vaticaan) tot kerk en ontmoetingscentrum voor rooms-katholieken uit Nederland.

Bij de viering waren emeritus-bisschop H. Ernst en familieleden van bisschop De Vet en bisschop Muskens aanwezig.

Mgr. Muskens op 17 mei 2012 tijdens de eucharistieviering van zijn vijftigjarig priesterjubileum in de H. Antoniuskathedraal te Breda.(Foto: R. Mangold).

 

Andere berichten