woman standing next to woman riding wheelchair

EU-bisschoppen roepen op om te stemmen bij verkiezing Europees Parlement

31 mei 2024

Met het oog op de verkiezingen voor het Europees Parlement die op 6 en 9 juni 2024 worden gehouden, heeft de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE) op woensdag 13 maart een verklaring uitgegeven. Daarin worden alle burgers, en met name katholieken, uitgenodigd zich voor te bereiden op de verkiezingen en verantwoord te stemmen “ter bevordering van de christelijke waarden en het Europese project”.

“We weten dat de Europese Unie niet perfect is en dat veel van haar beleids- en wetsvoorstellen niet in overeenstemming zijn met de christelijke waarden en met de verwachtingen van veel van haar mensen, maar we geloven dat we geroepen zijn om bij te dragen en de EU te verbeteren met de instrumenten die de democratie ons biedt,” aldus de Europese bisschoppen.

“Het is onze verantwoordelijkheid om de best mogelijke keuze te maken bij de komende verkiezingen”, vervolgen ze, ook gezien de uitdagende en onzekere tijden waarin Europa en de wereld leven. Met deze verklaring herhalen de bisschoppen van COMECE hun steun aan het Europese project voor “een Europa verenigd in verscheidenheid, sterk, democratisch, vrij, vreedzaam, welvarend en rechtvaardig waarvoor wij ons verantwoordelijk voelen”.

Speciale toolkit voor jongeren

Deze boodschap is ook gericht aan jongeren, van wie velen voor het eerst gaan stemmen. “We moedigen jongeren aan om hun stem uit te brengen bij de komende Europese verkiezingen en zo een Europa op te bouwen dat hun toekomst verzekert en recht doet aan hun oprechte aspiraties”, luidt de verklaring.

De bisschoppen moedigen ook jonge Europese katholieken aan die zich geroepen voelen om politiek te bedrijven, om “zich goed voor te bereiden, zowel intellectueel als moreel, om bij te dragen aan het algemeen welzijn in een geest van dienstbaarheid aan de gemeenschap”.

Voor jongeren is er een speciale toolkit ontwikkeld om zich te kunnen voorbereiden op de verkiezingen. De toolkit is geïnspireerd door de Katholieke Sociale Leer, met het doel om jongeren te motiveren na te denken over hun politieke betrokkenheid, met de nadruk op waarden als solidariteit, rechtvaardigheid en menselijke waardigheid.

De verklaring werd ondertekend door alle bisschoppen die door hun bisschoppenconferenties worden afgevaardigd naar de Vergadering van COMECE, onder wie mgr. T.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht.

Verantwoordelijkheid van de gelovigen

De rooms-katholieke kerk geeft geen direct stemadvies met betrekking tot politieke partijen, maar benadrukt wel dat katholieke gelovigen verantwoordelijk zijn om een aantal zaken in overweging te nemen bij het uitbrengen van een stem tijdens de Europese parlementsverkiezingen. De katholieke sociale leer biedt een raamwerk om standpunten te beoordelen op maatschappelijke thema’s die de menselijke waardigheid en rechtvaardigheid raken.

De sociale leer van de katholieke Kerk heeft vier principes of uitgangspunten. Zij vormen het echte hart van heel het katholiek handelen. Deze principes zijn: het algemeen welzijn, de waardigheid van de menselijk persoon, subsidiariteit en solidariteit. Wie Gods geboden wil volgen – en in het bijzonder het gebod van de liefde tot God en de naaste – kan niet om deze uitgangspunten heen. Christenen zijn geroepen om anderen te helpen, het algemeen welzijn te dienen, iedere persoon bij te staan bij de ontwikkeling van een menswaardig bestaan en groepen en gemeenschappen te beschermen bij hun eigen, specifieke rechten.

In een serie van vier video’s geven Stan van Ommen en Limarley Kingsale uitleg over deze belangrijke uitgangspunten voor het katholiek sociaal handelen. Bekijk video’s van katholiekleven.nl.

Verder lezen

Andere berichten