Ethiopische gasten bezoeken Bisdom van Breda (Vastenactie)

29 maart 2012

Dinsdag brachten Abera en Abebe uit Addis Abeba een bezoek aan het bisdomkantoor. Beiden verblijven tien dagen in Nederland. Zij maken deel uit van een groep van vier personen die hier op uitnodiging van de Vastenaktie zijn.

In Breda waren Abera en Abebe te gast bij de werkgroepen diaconie van de Jeruzalemparochie in Breda, de H. Laurentiusparochie in Ulvenhout en de H. Maria Hemelvaartparochie in Bavel. Eerder brachten ze een bezoek aan Lelystad.

Steven de Koning, de vice-kanselier, heette hen namens het bisdombestuur welkom. Na de ontvangst op het bisdomkantoor verzorgde Hans de Jong een kleine rondwandeling door de stad. Zij bezochten de Grote kerk van Breda en de H. Catharinakerk op het Bredase Begijnhof. Daar ontving de kosteres van het Begijnhof, Jo van Oosterhout, hen bijzonder hartelijk. Trots wees zij de Ethiopische gasten op verschillende details van het kerkgebouw. De oude binnenstad van Breda maakte veel indruk op hen. Maar niet alleen Breda. “We hebben in Lelystad de dijken bezocht en gezien dat het land onder de zeespiegel ligt. Dit is heel uniek.”

Onderwijl vertelden ze over hun werk in Addis Abeba. Abera werkt als projectcoördinator bij de Daughters of Charity. Hij is betrokken bij de planning, het ontwerp en de supervisie over de projecten. Tevens rapporteert hij aan de financiers. Abebe is assistent. “De daughters of Charity werken in de slums van de Ethiopische hoofdstad,” vertellen beiden. “Hun activiteiten zijn erop gericht dat de inwoners zichzelf kunnen helpen ,” aldus Abera. “We ondersteunen hen bij het opzetten van een klein bedrijf door microkrediet. We maken families bewust van hun eigen situatie zodat ze zich gaan inzetten voor hun eigen leefmilieu.”

In enkele voorbeelden schetst hij hoe ze dit doen. “We geven hun bouwmaterialen zodat ze toiletten bouwen. We zorgen dat er containers zijn, waar ze hun afval in kunnen doen. Deze voorzieningen zijn bestemd voor vijf of zes families tegelijk. We stellen jongeren in staat een opleiding te volgen. Zo werken jongeren uit de slums als kappers of in de vele restaurants die Addis Abeba kent. Onze aanpak is wijkgericht. We zijn drie jaar in een wijk actief. Na drie jaar vertrekken we naar een ander deel.”

Beiden zijn lid van de Ethiopisch-orthodoxe Kerk, maar werken voor een rooms-katholieke organisatie. “De Rooms-katholieke Kerk is heel actief in Ethiopië,” verklaren ze eenstemmig. “Veel projecten worden uitgevoerd en begeleid door rooms-katholieke missionarissen. Op diaconaal terrein is er sprake van samenwerking en uitwisseling.”

Op Palmzondag reizen Abera en Abebe weer terug naar Ethiopië.
 

Andere berichten