Enthousiaste deelname aan de KJD-dag

9 november 2009

Ongeveer 2000 jongeren namen op 8 november 2009 deel aan de Katholieke Jongerendag in de Maaspoort in ’s-Hertogenbosch. Het thema van deze dag luidde: ‘Durf te leven’. Het was een dag vol gelovig enthousiasme.

Deelname uit het bisdom van Breda
Ook uit het bisdom van Breda nam een groep jongeren deel. Zij waren per bus gezamenlijk vanuit West-Brabant en Zeeland naar ’s-Hertogenbosch gereisd. Het bisdom van Breda was aanwezig met een stand met informatie over de activiteiten van het bisdom. Er was een levendige interesse voor het project ‘Het kerkgebouw: huis van God’. Met name de geloofsboekjes werden grif meegenomen. Bij de jongeren (12-15 jaar) vonden ook de Lourdeskaarsjes veel aftrek. De Bredase jongeren waren herkenbaar aan opgeplakte stickers van de bisdombedevaart naar Lourdes.

(Foto: R. Mangold)

‘We hebben Jezus nodig’
Het hoofdprogramma kende diverse sprekers, waaronder Hilde Kieboom, voorzitter van San Egidio in België. Zij ging in op het thema. Zij riep de jongeren op om te durven leven, om in te gaan tegen de stroom van het pessimisme en het materialisme. Volgens haar kunnen we dit niet op eigen kracht. “Ik denk dat wij Jezus nodig hebben om te durven dromen. Jezus nodigt iedereen van ons uit. Iedereen kan met zijn geloof in Hem het verschil maken. Jezus geeft ons veel terug. Geen geld, maar wel zin, vreugde en geluk,” aldus Kieboom.“Het doet ertoe doet dat ik geloof, dat ik die oude vrouw help, dat ik die bedelaar iets geef, dat ik die migrant hartelijk ontvang.”

(Foto: R. Mangold)

Voor God leven zonder bang te zijn
Bisschop Van den Hende was hoofdcelebrant in de eucharistieviering. Hij verzorgde de homilie. Hij toonde zich verheugd over de grote opkomst. “Een volle zaal is prachtig en een hart vol van God is nog beter,” zei hij in het welkomstwoord. In zijn homilie stelde hij de jongeren in het licht van het thema een aantal indringende vragen:
– Geloof je echt dat jouw leven een geschenk is van God?
– Durf jij op zoek te gaan naar Gods bedoeling met jouw leven?
– Ben jij bereid om uiteindelijk te antwoorden op de roepstem van God?
– Durf jij te doen wat de Heer in jouw hart heeft gelegd als opdracht voor je leven?
– Ben je zuinig op je band met God, of beter gezegd: ben je zuinig op zijn verbond met jou?
– Durf je je zonden te erkennen en te belijden om steeds opnieuw Gods vergeving te ontvangen?
– Wil je in je leven van alledag een instrument van God zijn: in wat je denkt, doet en zegt?
– En durf je toe te geven dat je in je leven daarbij steeds weer Gods kracht en inspiratie nodig hebt, en de gemeenschap van de Kerk?

Hij verwees kort na zijn eigen wapenspreuk: “Ik heb destijds gekozen voor woorden uit de Bijbel, uit de lofzang van Zacharias. In het Latijn gezegd: sine timore serviamus illi. In het Nederlands: dat wij God mogen dienen zonder vrees (Lc. 1, 74). Met jullie allemaal ben ik als bisschop, en de bisschoppen die hier aanwezig zijn, geroepen om in mijn leven God te dienen, zonder bang te zijn. Voor God leven zonder bang te zijn. Als je ’t mij vraagt is dat pas echt durven leven! Amen.”

Jong Katholiek heeft de preek van de bisschop op de website geplaatst. Klik hier

(Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten