Enkele publicaties voor het Heilig Jaar

9 december 2015

Op 8 december opende paus Franciscus het Heilig Jaar van de Barmhartigheid dat tot en met zondag 20 november 2016 (het Hoogfeest van Christus Koning) zal duren. In het bisdom en binnen de parochies zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd om dit Heilig Jaar te vieren. Er zijn verschillende publicaties die parochies daarbij kunnen helpen.

In het bisdom Breda is in het Heilig Jaar een speciale rol voorzien voor de H. Antoniuskathedraal en de drie basilieken in Hulst, Oudenbosch en Oosterhout. Pastoor M. Prasing, pastoor van de H. Bernardusparochie in de gemeente Halderberge en rector van de basiliek van de HH. Agatha en Barbara, speelt hierin een coördinerende rol. Hij wil in dit kader verschillende uitgaven aanbevelen. Deze kunnen pastorale teams en gelovigen ondersteunen om het Heilig Jaar van de Barmhartigheid in de parochies te beleven.

 • De uitgeverijen De Boog, Betsaida en het Katholiek Alpha Centrum geven gezamenlijk ‘Een jaar van Gods Barmhartigheid’ uit. Het boek biedt elke dag een bezinningstekst rond Gods barmhartigheid. Elke maand komt een ‘heraut van Gods barmhartigheid’ aan het woord. Het gaat dan om personen als Augustinus van Hippo en Moeder Teresa.
  Te bestellen bij: www.rk-alphacentrum.nl (€ 9,75 exclusief verzendkosten)
   
 • Het Katholiek Alphacentrum biedt ook een folder met poster aan: ‘Een nieuw begin in het Jaar van Barmhartigheid’. De folder laat een deur zien en citeert uit het Johannes evangelie: “Jezus zegt: Ik ben de deur. Wanneer iemand door Mij binnenkomst, zal hij worden gered” (Johannes 10, 9). De folders zijn bijvoorbeeld geschikt om na de nachtmis uit te delen in de parochies.
  Te bestellen bij: www.rk-alphacentrum.nl (€ 5,00 per 100 stuks)
   
 • In 2011 schreven pastoor Gerben Zweers, diaken Vincent van der Helm en de pastoraal werkers Joset van Leeuwen en Ed van de Moosdijk (allen uit het Aartsbisdom Utrecht) een boek over de zeven werken van barmhartigheid. Aan de hand van zeven gebrandschilderde ramen uit de H. Barbarakerk te Culemborg schrijven zij over de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid. Zij doen dit aan de hand van de Bijbel en teksten van de kerkvader Augustinus. Bij ieder werk hoort een toepasselijke heilige en is er een meditatie.
  Te bestellen bij: pastoorzweers@gmail.com (156 blz., € 16,95 inclusief verzendkosten)
   
 • Het bisdom Roermond heeft in 2015 een inspiratiegids voor het Heilig Jaar gepubliceerd. Het boek kent een driedeling. Het eerste deel spreekt over ‘Gods Barmhartigheid voor mij’, het tweede over ‘Mijn barmhartigheid voor de ander’ en het derde over ‘Onze barmhartigheid voor elkaar’. In een aanhangsel presenteren de uitgevers verschillende heiligen van de barmhartigheid, boeken en DVD’s over dit thema. In de gids zijn tal van teksten, suggesties en voorbeelden opgenomen om het thema barmhartigheid onder de aandacht kan te brengen. Daarbij spelen de werken van barmhartigheid en het sacrament van boete en verzoening een belangrijke rol.
  Te bestellen bij: Carolushuis, de verzendboekhandel van het bisdom Roermond www.carolushuis.nl (€ 4,95).
   
 • Daarnaast heeft het bisdom Roermond spelden van het internationale logo van het Heilig Jaar laten maken, zogeheten ‘opstekers’. Deze kunnen bijvoorbeeld op de revers van een colbert, op een schooletui, op een tas, op de koormap gespeld worden.
  Te bestellen bij: Carolushuis, verzendboekhandel van het bisdom Roermond www.carolushuis.nl (€ 1,00).
   
 • Bij het bisdom van Breda verscheen in september een Bisdommagazine, dat het thema ‘barmhartigheid doen’ en ‘barmhartigheid ondervinden’ uitwerkt in verdiepende teksten, praktijkverhalen en interviews.
  Te bestellen bij: secretariaat bisdom Breda E secretariaat@bisdombreda.nl (gratis voor parochies in het bisdom Breda, anderen wordt een bijdrage in de kosten gevraagd)
  Ook te downloaden
   
 • Eind november verscheen een Bisdommagazine met als thema ‘Barmhartig als de Vader’. Paus Franciscus thematiseert het aspect van vergeving en Gods barmhartigheid, met name in het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening. Voor het doen van barmhartigheid zijnde werken van barmhartigheid leidraad. in dit magazine zijn uitneembare kaartjes opgenomen van de werken van barmhartigheid.
  Te bestellen bij: secretariaat bisdom Breda E secretariaat@bisdombreda.nl (gratis voor parochies in het bisdom Breda, anderen wordt een bijdrage in de kosten gevraagd)
  Ook te downloaden

 

 

Andere berichten