Eén jaar bisschop Van den Hende

19 december 2008

“Een jaar bisschop is geen eeuwigheid en niet direct een mijlpaal. Wel is er na een jaar de gelegenheid om pas op de plaats te maken en te beseffen dat we als bisdom niet stil hebben gestaan.” Dit schrijven bisschop en bisdombestuur van het bisdom van Breda in een brochure die is verschenen bij gelegenheid van één jaar bisschop Van den Hende.

In de brochure, die deze week is verzonden, belicht het bisdombestuur diverse activiteiten die in de periode van 31 oktober 2007 tot december 2008 als nieuwe stappen werden gezet vanuit het bestuur van het bisdom.

Geloof en persoonlijk antwoord geven
“Met het geloof voorop ontwikkelt zich het proces van In de duizend gezichten van Uw volk. Er wordt stimulans geboden aan jong en ouder om ons geloof in God te blijven voeden en om daden van geloof te stellen. Om een persoonlijk antwoord te geven op de roepstem van de Heer en er daadwerkelijk gehoor aan te geven door te doen wat Hij in ons hart heeft gelegd,” schrijven bisschop en bisdombestuur in het voorwoord.

Nieuwe initiatieven
Daarna volgen onderwerpen als de instelling van de wekelijkse vergadering van het bisdombestuur, de roepingcampagne en de website www.roeping.nu, en de diocesane presentatie van het Compendium van de sociale leer van de Kerk.

Het Compendium werd gepresenteerd op de eerste bijeenkomst in het bisschopshuis speciaal voor pastorale beroepskrachten werkzaam in het bisdom van Breda. Periodiek worden de priesters, diakens en pastorale werk(st)ers in het bisdom door de bisschop uitgenodigd voor een avond rond een inhoudelijk thema.

Ook aan bod komen drie nieuwe fondsen die het afgelopen jaar werden ingesteld: het fonds geloof en jongeren, het fonds kadervorming en het opleidingsfonds priesters en diakens.

De brochure biedt ook een korte vooruitblik op 2009, waarin de bisdombedevaart naar Lourdes plaats zal vinden (20-28 mei) en de samenwerking van parochies verdere voortgang zal vinden.

Bouwen aan de Kerk
“Bij de presentatie van de diocesane beleidsnota In de duizend gezichten van Uw volk in januari 2007 werd het reeds gezegd: we bouwen aan de Kerk van Breda in een houding van én vertrouwen én verantwoordelijkheid nemen. Het gold voor de periode die achter ons ligt én het zal gelden voor de periode die voor ons ligt,” zo eindigt de uitgave.

Tiende bisschop van Breda
Bisschop Van den Hende werd bisschop gewijd op 25 november 2006. Op 31 oktober 2007 volgde hij bisschop Muskens op. Bisschop Van den Hende is de tiende bisschop van Breda.

Voor de brochure als download. Klik hier.

 

 

Andere berichten