Emeritus-deken Aarts vijftig jaar priester

2 juni 2008

De Zeeuwse emeritus-deken J.C.A.M. Aarts vierde op zaterdag 31 mei zijn gouden jubileum als priester tijdens een bijzondere eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk bij het stadhuis in Vlissingen. Na afloop van deze eucharistieviering was er gelegenheid hem met zijn jubileum te feliciteren.

Vicaris-generaal Vincent Schoenmakers van het bisdom Breda prijst zijn betekenis voor het pastoraat in Zeeland: “Hij had bijzondere zorg voor de ontwikkeling van de oecumene en het toeristenpastoraat. Ook nu nog verleent hij assistentie in het pastoraat. Hij heeft vele verdiensten voor het bisdom van Breda. Hij wordt zeer gewaardeerd.”

Een jonge deken
Na gedurende elf jaar werkzaam te zijn geweest als kapelaan in Clinge en Hulst werkte Aarts gedurende een periode van ongeveer tien jaar als docent aan het Sint Willibrordcollege in Goes. Daarna werd hij door bisschop Ernst van het bisdom Breda gevraagd om deken te worden van het dekenaat Zeeland.
“Deken Ernst wilde een jonge deken in Zeeland hebben’’, herinnert Aarts zich nog. In die functie manifesteerde hij zich vooral als een centraal aanspreekpunt voor alle pastoraal werkenden in Zeeland. “Ik was vooral de pastor voor alle pastorale beroepskrachten. Mijn hart was en is veel meer pastoraal dan administratief, hoewel ik voor de parochies ook verantwoordelijk was voor de kerkelijke boeken,’’ aldus Aarts.

Oecumene
Toen Aarts deken werd van Zeeland groeide bij hem het besef van de oecumene. Deken Aarts heeft respect voor de protestantse geloofsbeleving: “Wanneer we naar elkaar luisteren, zijn we samen goed bezig en dat verrijkt de geest van iedereen. Tijdens pastorale gesprekken luister ik veel en stel ook vragen. De antwoorden die ik dan krijg, sterken mij in het geloof.’’

Emeritaat
In 1998 ging deken Aarts met emeritaat, maar hij bleef actief binnen de rooms-katholieke kerkgemeenschap op Walcheren. Hij legde zich met name toe op pastorale taken en was zeer actief binnen het schoolbestuur. Bovendien was hij betrokken bij de oprichtingen van de KBO-afdelingen in Zeeland, waarvan hij momenteel pastoraal adviseur is.

31 mei 1958
Naast deken Aarts vierden ook dr. W.M. Jacobs en M.P.G.M. Adriaansen hun gouden priesterfeest. Ook zij werden priester gewijd op 31 mei 1958. Dr. Jacobs is pastoor in het Limburgse Amstenrade. M. Adriaansen was verbonden aan de Gemeentelijke Technische School te Breda en verleent momenteel zijn diensten aan de zusters franciscanessen van de Heilige Eilisabeth.

Zie alle jubilea uit 2008 op deze site.

Het kaartje uit 1958 dat verscheen bij gelegenheid van de priesterwijding. Hierop staan naast de namen van Jan Aarts, Wim Jacobs en Martien Adriaansen ook de namen van Pol Dogge, Frans Kuijpers , Jan Michielsen en Martien Rijk.

Andere berichten