Emeritidag over Sant’Egidio

22 mei 2018

De Rooms-katholieke Kerk is een levendige Kerk. Haar vitaliteit blijkt uit de verschillende nieuwe bewegingen die opwellen uit de bron van het evangelie. De Sant’Egidio beweging is er een van. Twee vertegenwoordigers van Sant’Egidio waren op dinsdag 8 mei 2018 aanwezig op de bezinningsdag voor emeriti die het Bisdom Breda jaarlijks organiseert. De dag vond plaats in het klooster van de broeders van Huijbergen te Huijbergen.

Sant’Egidio ontstond in de naweeën van de studentenrevolte van 1968. Een aantal Romeinse studenten onder leiding van Andrea Riccardi wijdde zich aan de opvang van armen, hierbij gedragen door het gebed. De beweging groeit en telt momenteel 40.000 leden wereldwijd. Ze kreeg vertakkingen in België, Nederland en sinds kort ook in het Bisdom Breda. Rik Hoet, pastoor van de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen, sprak vanuit de Belgische tak en de Roosendaalse vrijwilligster Mieke Stroop ging in op het ontstaan van Sant’Egidio in Roosendaal.

Vriendschap met de armen
Vicaris Wiel Wiertz was bijzonder geraakt door de getuigenissen van beide personen. “Het trof mij dat mensen van Sant’Egidio personen die ze ontmoeten niet beschouwen als mensen die hulp vragen, maar als hun eigen broer of zus. In Antwerpen ontwikkelen ze vanuit deze inspiratie verschillende initiatieven zoals het restaurant Kamiano, het restaurant voor thuislozen.” In Antwerpen heeft de beweging een eigen kerkgebouw, de H. Carolus Borromeuskerk. In deze vroegere jezuïetenkerk viert de gemeenschap wekelijks om 17.00 uur de heilige Mis en komen de leden ook bijeen voor het avondgebed.

Sant’Egidio in Roosendaal
Mieke Stroop vertelde heel concreet over haar ervaringen in Roosendaal. Mieke is vrijwilligster in de Sint Norbertusparochie en verricht haar vrijwilligerswerk vanuit de parochiekern Onze Lieve Vrouwe. Toen de Diaconale Stad Roosendaal werd opgericht was ze daar vanaf het begin af aan bij. De Diaconale Stad was sterk geïnspireerd door de Egidiusgemeenschap. Mieke maakte dit duidelijk door de verschillende activiteiten van de Diaconale Stad te benoemen. Het gebed en de ontmoeting met armen en eenzamen staat bij beide centraal. De Diaconale Stad organiseerde het Speel-Leerhuis en ving elke woensdagmiddag kinderen op die anders op straat liepen. Elke derde donderdag van de maand komt de groep bij elkaar in de Onze Lieve Vrouwekerk in Roosendaal voor de gebedsdienst. De Diaconale Stad Roosendaal stond aan de wieg van het maatjesproject: 25 maatjes bezoeken elke twee weken mensen die anders de deur niet uit zouden komen. De Diaconale Stad Roosendaal bouwde zo een vertrouwensband op met deze maatjes. Drie jaar geleden startte de Diaconale Stad Roosendaal met een kerstmaaltijd voor alleenstaanden op Eerste Kerkstdag.

Deze sterke verwantschap met Sant’Egidio bracht de Diaconale Stad ertoe zich zich aan te sluiten bij Sant’Egidio. Dit gebeurde op 24 september 2017 in de Roosendaalse Onze Lievevrouwekerk tijdens een gebedsdienst die bisschop Liesen leidde. Dirk van der Goote van de Antwerpse gemeenschap overhandigde bij deze gelegenheid een Christusicoon die tijdens de gebedsvieringen centraal staat.

Het Speel- en Leerhuis is een van de activiteiten van Sant´Egidio Roosendaal. (Foto: Ramon Mangold)

Lees meer:

Katholiekleven.nl maakte dit geloofsportret van Mieke Stroop:

 

Andere berichten