Emeritidag op 24 oktober in teken van vicariaten

31 oktober 2012

De overgang van dekenaten naar vicariaten was het centrale thema op de emeritidag van het bisdom van Breda op 24 oktober.

De emeritidag vond plaats in Centrum Bovendonk te Hoeven. Er waren ongeveer 40 aanwezigen. Vicaris P. Verbeek had de leiding. In de sfeervolle seminariezaal blikte emeritus-vicaris-generaal V. Schoenmakers terug op de ontwikkeling van de dekenaten tot juni 2012. Vicaris Verbeek vertelde over de opmaat naar de nieuwe structuur van twee vicariaten en legde uit hoe vicarissen en stafmedewerkers binnen de nieuwe vicariaatsstructuur werken.

De dag sloot af met een gezellige maaltijd in de refter van het voormalige grootseminarie. De overgang van het inhoudelijk deel naar de maaltijd werd gevormd door een gebedsmoment. Tijdens deze viering werden de namen van de emeriti die het afgelopen jaar overleden zijn genoemd.

Annemiek Waij, benoemingenfunctionaris pastoraal personeel van het bisdom en stafmedewerker van het vicariaat Breda, beklemtoonde het belang van de ontmoeting. “De emeritidag is bestemd voor priesters, diakens en pastoraal werkers die tot hun emeritaat of pensionering in het bisdom van Breda gewerkt hebben. We merken steeds dat de emeriti graag over het wel en wee van het bisdom geïnformeerd worden. Tegelijkertijd willen wij als bisdom hen bedanken voor alles wat ze voor het bisdom gedaan hebben, en nog steeds doen."
 

Andere berichten