Emeritidag in teken van psalmen van barmhartigheid

10 juni 2016

Ongeveer 35 emeriti kwamen op 1 juni bij elkaar voor hun jaarlijkse bezinningsbijeenkomst. Deze vond plaats in het klooster van de broeders van Sainte Marie in Huijbergen. Diaken Vincent de Haas tekende voor de inleiding op de Psalmen van Barmhartigheid, dit in het teken van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

“Voor mij behoort barmhartigheid tot de kern van mijn spiritualiteit. Via mijn werk voor de fraters van Tilburg is dit begrip voor mij gaan leven,” vertelt diaken De Haas. Hij ging in op de verwante termen zoals mededogen, medelijden, ontferming en compassie. Daarna sprak hij over de psalmen in het algemeen.

“Barmhartigheid is de naam van God,” vervolgt hij. “In het boek Exodus treffen we een van de oudste passages uit de Bijbel aan. Daar blijkt dat de naam van God barmhartigheid is. De bijbelse schrijvers hebben zelfs een nieuw woord moeten vinden om aan de ervaring van Gods barmhartigheid uitdrukking te geven. Zelf vind ik het fascinerend om te zien hoe de mensen woorden trachten te vinden voor de openbaring. Deze ervaring wordt uitgewerkt in verschillende Psalmen.”

Vincent noemt met name Psalm 4 en Psalm 51. “In de liturgie bidden we na de schuldbelijdenis ‘Heer, ontferm U.’ Zelf zou ik dat wel eens willen vervangen door ‘Heer, wees barmhartig.’ Het mooie van God is dat Hij niet alleen barmhartig is, maar dit ook doet. We hebben ook gekeken naar Psalm 103 en Psalm 145 waar woorden over Gods barmhartigheid uit het boek Exodus bewerkt zijn.”

Na de inleidingen zijn de deelnemers zelf met Psalmen aan de slag gegaan. “Ze hebben groepsgewijs een Psalm gelezen,” vertelt Vincent. “Ze hebben onderling stilgestaan bij passages die hen raakten en daarover verder gesproken. In het middaggedeelte hebben de groepen dit met elkaar gedeeld. We stonden ook stil bij de relatie tussen barmhartigheid en gerechtigheid en de ervaring dat we pas barmhartig kunnen zijn als we zelf barmhartigheid ervaren hebben.”

 

Andere berichten