Emeritidag in Hoeven

28 oktober 2013

Op woensdag 23 oktober kwamen de emeriti-priesters en diakens en de pastoraal werk(st)ers die met pensioen zijn bij elkaar in Centrum Bovendonk te Hoeven voor de jaarlijkse emeritidag.

Vanuit de bisdomleiding waren de bisschoppelijk vicarissen Wiel Wiert en Paul Verbeek en de secretaris-generaal Ben Hartmann aanwezig. Vicaris Wiertz herdacht de overledenen van het afgelopen jaar en verzorgde een inleiding over paus Franciscus. Hij constateerde dat er door het toedoen van de paus een nieuw enthousiasme binnen de Kerk leeft. Ben Hartmann ging in op de reorganisatie van het bisdomkantoor en het bisdom. Bij de aanwezigen leefde zorg over de voortgang van geloofsgemeenschappen als het kerkgebouw sloot. Vicaris Verbeek presenteerde het programma van de komende bisdombedevaart en nodigde de emeriti en gepensioneerden uit om binnen hun netwerk informatie over de bedevaart te verspreiden.

De dag werd besloten met een geanimeerde maaltijd.

De overledenen van het afgelopen jaar zijn:
26 november 2012: Frits Hoeben
16 januari 2013:      Jos Stuijk
25 januari 2013:      Jan Scheffers
17 februari 2013:     Wim Dictus
26 februari 2013:     Leo Testers
19 maart 2013         Antonius Schuurmans
17 april 2013:           mgr. M. Muskens
15 mei 2013:            Ignaz Dekkers
30 mei 2013:            Eduard Nieuwlaat
16 juli 2013:              Benno Vroklage
6 augustus 2013:    Kees Overbeeke
11 augustus 2013   Bert in ’t Groen
19 augustus 2013:  Martien Adriaansen
21 augustus 2013:  Harrie Heesters
18 oktober 2013:      Nico Beers
 

Andere berichten