Emeritidag: De zoektocht van een vrouw naar God

8 november 2017

Noëla Polet verdedigde op 14 september 2017 haar proefschrift aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zr. Noëla Polet was pastoraal werkster in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Ze is sinds 2008 met pensioen. Op vrijdag 3 november nam ze haar oud-collega’s mee in het verhaal van haar proefschrift tijdens de ontmoetingsdag voor emeriti priesters en diakens en pastoraal werk(st)ers met pensioen.

Het proefschrift heeft als onderwerp de eerste overste van de Sociëteit van de Dochters van het Hart van Maria. Dit is de religieuze gemeenschap waartoe Noëla Polet behoort. Noëla nam haar toehoorders mee naar Frankrijk waar Adélaïde Marie Champion de Cicé leefde van 1749 tot 1818. Haar bestaan speelde zich af in een bewogen periode van de Franse kerkgeschiedenis. Geboren in een adellijke familie in de Bretonse hoofdstad Rennes maakte ze in 1789 de Franse Revolutie mee, de opkomst van Napoleon en de Restauratie van de Bourbons in 1815. In deze wisselende omstandigheden stond de zoektocht naar God en zijn wil centraal in haar leven. Polet beperkte zich in haar voordracht tot de eerste fase van deze zoektocht.

Het geboortehuis van Adélaïde Marie in Rennes. (Foto: Wikipedia)

Adélaïde Marie verloor op jonge leeftijd haar vader. Zij groeide op te midden van vrouwen. De geestelijkheid speelde een grote rol in het gezin. Haar opvoeding speelde zich af in dit adellijke milieu. Haar eerste geestelijke begeleider, de diocesane priester abbé Boursoul, leerde haar de deugden te beoefenen, te strijden tegen ondeugden en zich in te zetten voor de armen. Na zijn dood in 1774 had de Cicé verschillende geestelijke begeleiders. Met vallen en opstaan onderzocht ze wat God van haar vroeg. Ze sloot zich aan bij zich bij verschillende religieuze gemeenschappen. Pierre-Joseph de Cloriviêre, een bekend geestelijk leidsman, onderrichtte haar de ignatiaanse weg van de onderscheiding der geesten. Mede onder zijn leiding deed Adélaïde in 1788 een proeftijd bij een religieuze congregatie. Daar ontwikkelde zij een eigen ontwerp van religieus leven. In 1789 onderbrak zij deze proeftijd, omdat haar adellijke familie als gevolg van de Franse Revolutie in grote moeilijkheden kwam. Zij volgde in deze haar geweten.

Twee jaar later trad zij in bij de Sociëteit van de Dochters van het Hart van Maria (Société des Filles du Coeur de Marie). Zij legde in handen van haar geestelijk leidsman de Clorivière de gelofte van gehoorzaamheid aan hem af. Op die manier vertrouwde ze zich volledig toe aan de wil van God. De Clorivière vraagt haar overste te worden van deze gemeenschap. Polet heeft zich in het onderzoek beperkt tot deze eerste fase van haar zoektocht naar God. Uit haar levensgeschiedenis blijkt een sterke vrouw die in gehoorzaamheid aan God haar weg ging, benadrukte Polet.

Diaken WimTobé heeft in Oost-Zeeuws-Vlaanderen nauw met Noëla Polet samengewerkt. “Ik heb genoten van de sprankelende voordracht. Ik vond het bijzonder knap hoe Noëla een persoon tot leven brengt die je nauwelijks kent. Je kreeg echt een beeld van deze vrouw. Het was echt een gedegen en goed verzorgde lezing. Petje af.”

De ontmoetingsdag voor emeriti en pastoraal werk(st)ers met pensioen vond plaats op Bovendonk. Het proefschrift van Noëla Polet bevindt zich in de bibliotheek van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

  • N. J. Polet, Adélaïde Marie Champion de Cicé. Een zoektocht van het hart in bewogen tijden, Nijmegen, 14 september 2017

Andere berichten