Emeritidag 2009: dank voor inzet

22 oktober 2009

Op dinsdag 20 oktober 2009 werd in conferentiecentrum Bovendonk de jaarlijkse emeritidag gehouden. Alle priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, die in het bisdom van Breda met emeritaat of pensioen zijn gegaan, waren daartoe genodigd. Een vijftigtal nam aan de dag deel. Van het bisdom was vicaris-generaal Vincent Schoenmakers aanwezig en de kanselier, mgr. Harry Lommers. Ook de dekenale leiding van de drie dekenaten was vertegenwoordigd. 

Om 10.30 uur werden de aanwezigen welkom geheten door de vicaris-generaal. Hij benadrukte dat de dag in het teken stond van dank voor de inzet die emeriti en emeritae vele jaren aan het pastoraat hebben gegeven. Daarna werden de namen genoemd van de collega’s die in het afgelopen jaar gestorven zijn en werd een kort gebed voor hen uitgesproken.

Bij wijze van inleiding gaf vicaris Schoenmakers achtergronden en bedoelingen van het door Paus Benedictus XVI ingestelde jaar van de priesters en hij gaf aan welke initiatieven ter uitwerking van dit thema diocesaan en landelijk zijn genomen.

Jan Brok, van de priester- en diakenopleiding Bovendonk, ging vervolgens in op de voortgang van de opleiding in Hoeven, die zich dit jaar mag verheugen in vele nieuwe kandidaten. Ook gaf hij informatie over de theologieopleidingen.

Met de aanwezigen werd teruggeblikt op de bezinningsdag voor emeriti die op 26 juli in Huijbergen werd gehouden en waaraan 23 personen deelnamen. De dag werd zeer gewaardeerd. Met een aperitief en een diner werd de dag afgesloten.

 

Andere berichten