Emeriti en gepensioneerden ontvangen een attentie

26 november 2020

In de afgelopen tijd konden vanwege het coronavirus een aantal bijeenkomsten niet doorgaan. Zo ook de jaarlijkse bijeenkomst voor emeriti en gepensioneerde pastoraal werkers. Als attentie en blijk van waardering ontvingen zij onlangs een Adventskaars.

“We leven in een bijzondere tijd. Een tijd die van ons allen om aanpassing vraagt,” schrijft bisschop Liesen in een kaart bij de Adventskaars. “Ook vanuit het bisdom kunnen we niet doen zoals we graag zouden willen. De jaarlijkse bijeenkomst, zo verbindend, gezellig en opbouwend ook, kan dit jaar niet doorgaan.”

De Adventskaars geeft blijk van “blijvende betrokkenheid op de Heer die wij verwachten en op elkaar”, en “brengt ons allen elke dag even samen als hoopvolle mensen van geloof,” aldus bisschop Liesen.

Adventskaart als “blijk van blijvende betrokkenheid op de Heer die wij verwachten en op elkaar”

 

Andere berichten