Emeriti bezinnen zich over ‘Laudato Si’

22 mei 2019

Zo’n dertig emeriti priesters, diakens en pastoraal werkers verzamelden zich op dinsdag 21 mei 2019 in Huijbergen voor een jaarlijkse bezinningsdag. Deze dag stond in het teken van de encycliek ‘Laudato Si’ en gastspreker Embregt Wever van het Bisdom van ‘s-Hertogenbosch gaf een inleiding over deze rondzendbrief van paus Franciscus die in 2015 verscheen.

Appèl op individu en samenleving
Vicaris Wiertz was namens het Bisdom Breda bij de organisatie van de bezinningsdag betrokken. Hij spreekt van van een bemoedigende dag van ontmoeting en inspiratie: “Het is fijn om elkaar te ontmoeten, maar tegelijkertijd ook inhoudelijk bezig te zijn.” De vicaris vond de bijdrage van Embregt Wever erg sterk. “Hij heeft zowel deskundig als persoonlijk over Laudato Si verteld. Zo kwam naar voren dat de encycliek een appèl doet op het individu en op de samenleving. Maar ook dat de paus bij het schrijven gebruik heeft gemaakt van andere mensen, zoals bisschoppenconferenties en de Afrikaanse kardinaal Turkson. De encycliek is door velen enthousiast ontvangen. Maar het is nog best moeilijk om deze te integreren en te realiseren in je eigen leven.”

‘Bijbelse wijsheid’
Embregt Wever is pastoraal werker diaconie en missie van het Bisdom van ‘s-Hertogenbosch. Hij kijkt terug op een mooie dag. Zowel de locatie als de groep emeriti maakten indruk op hem. Wever: “Ik merkte dat de deelnemers veel belangstelling hebben voor het hele theologische discours rond integrale ecologie. Toen ik vertelde over ‘bijbelse wijsheid’ die paus Franciscus ook noemt, keek ik de zaal in. En ik realiseerde mij dat hier gewoon dertig mensen zitten die het grootste deel van hun leven met veel moed met de bijbel gewerkt hebben. Zij hebben zich heel veel bijbelse wijsheid eigengemaakt.”

Betrokkenheid
“Je merkt bij deze groep een geweldige betrokkenheid”, benadrukt Wever. “Ondanks dat ze geen verantwoordelijkheid dragen in een parochie, zijn deze mensen nog zó betrokken op het kerkelijk werkveld. Je ziet misschien veel narigheid, zorg en afkalving in de kerk. Maar hun betrokkenheid, zowel pastoraal als op een schrijven van de paus, maakt grote indruk. Ik vind dat mooi.”

Wever heeft de indruk dat er over Laudato Si vaak heel rationeel wordt gesproken. “Maar paus Franciscus vraagt in de encycliek ook echt om bekering in spirituele zin. Hij vraagt zelfs aandacht om de rust te vieren en stil te staan bij de harmonie in de schepping. Er zit meer in dan alleen maar ‘denken over het klimaat’.”

(Foto: Bisdom Breda)

Andere berichten