‘Elkaar tot zegen!’ Willibrordzondag voor oecumene 4 november 2012

18 oktober 2012

Begin oktober ontvingen pastorale beroepskrachten en parochiebesturen informatie over Willibrordzondag, de zondag voor oecumene. Het thema van Willibrordzondag 4 november is: ‘Elkaar tot zegen!’

“Elkaar tot zegen zijn is een opdracht voor iedere christen,” schrijft diaken René de Weerd, diocesaan functionaris voor oecumene, in de brief aan de parochies. “Die opdracht om elkaar tot zegen te zijn geldt ook voor de Kerken en kerkelijke gemeenschappen. De oecumenische beweging zet op niets minder in dan het herstel van de zichtbare eenheid van de Kerk. Op de weg naar die eenheid zijn Kerken en kerkelijke gemeenschappen geroepen om elkaar tot zegen te zijn.”

Zegenen komt in de Bijbel vele malen voor, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. ‘Ik zal zegenen, wie u zegent,’ zegt de Heer tegen Abraham als hij de opdracht krijgt weg te trekken uit zijn land (Gen. 12, 3). Door de zegen wordt het leven onder de bescherming van de Heer geplaatst. Kernachtig is dit verwoord in de zegenbede van Sint Patrick uit Ierland: ‘De Heer zij voor u om u de weg te wijzen…’

Van de Katholieke Vereniging voor Oecumene ontvangen parochies in oktober de poster van Willibrordzondag. Ondersteunend materiaal voor Willibrordzondag is te vinden op de website www.oecumene.nl en kan worden besteld bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene, E secretariaat@oecumene.nl, T 030 2326907, Biltstraat 121, 3572 AP Utrecht.

 

Andere berichten