Eigen vlag voor Sacramentsprocessie Kwadendamme

12 juni 2017

De Sacramentsprocessie Kwadendamme heeft sinds kort een eigen vlag. De vlag is gemaakt om de processie goed onder de aandacht te brengen, naast onder meer de posters die er al waren. Op donderdag 8 juni bood vicaris Paul Verbeek bisschop Liesen een vlag aan.

“De combinatie van pater Damiaan en het sacrament is prachtig,” vertelt de bisschop. “Pater Damiaan is vooral bekend om de ongelooflijke zorg die hij gaf aan de armsten van de armen. Het allerarmste en het allerheiligste liggen in de kerk dicht bij elkaar. We herkennen Christus in de armen.”

Paul Verbeek: “De vlag is geïnspireerd op heiligdomsvaarten elders. Verschillende processies hebben hun eigen vlag. Het geeft bovendien kleur. Deze nieuwe vlag van de Sacramentsprocessie Kwadendamme is modern en eigentijds. Pater Damiaan staat links op de vlag. Dat heeft te maken met de parochie, de H. Damiaanparochie, waar Kwadendamme in is gelegen. Rechts op de vlag is de monstrans afgebeeld vanwege de sacramentsprocessie.”

“Deze vlag drukt mooi uit hoe pater Damiaan het oog richtte op het heilig sacrament en alle aandacht had voor de melaatsen,” reageert bisschop Liesen. “Die blik ook kunnen hebben, dat is de opsteker hiervan voor ons. Naar Christus kijken en naar de arme mens. Naar het allerarmste en naar allerheiligste.”

“Pater Damiaan had een vurige verering voor het sacrament,” benadrukt ook Paul Verbeek. “Het is heel bijzonder. De monstrans die hij had wordt nu bewaard in Tremelo. Elk jaar komt uit die plaats ook een bus naar de Sacramentsprocessie in Kwadendamme.”

  • De vlag is te koop tegen betaling van € 15,00 bij de pastorie in Kwadendamme, Johan Frisostraat 5, 4434 AC Kwadendamme. Zie ook de website van de parochiekern Kwadendamme H. Bonifaciuskerk
  • De Sacramentsprocessie Kwadendamme vindt één keer in de twee jaar plaats. Dit jaar wordt de Sacramentsprocessie gehouden op 18 juni 2017. ‘Hij zag dat het goed was’  is het thema. De eucharistieviering is om 13.30 uur in ’t Hof van Vreeland aan de Stelsedijk 4. Rond 15.00 uur gaat de stoet van Boerderijkerk naar Bonifaciuskerk. Daar wordt rond 16.00 uur het lof gebeden.

 

Andere berichten