Eerste werkdag tienergroepbegeleiding

9 februari 2010

Op zaterdag 6 februari 2010 vond de eerste werkdag tienergroepbegeleiding in het bisdom Breda plaats. Ongeveer 30 deelnemers kwamen samen in de Sint Paulusabdij te Oosterhout. De gemeenschap Chemin Neuf ontving hen gastvrij.

“Er waren verschillende workshops,” vertelt Marc Bollerman, van het bisdom. “Tienerwerkers worden geconfronteerd met verschillende vragen. Hierop wilden we in de workshops inspelen. Zo was er bijvoorbeeld een workshop over communicatie met tieners via nieuwe media. Veel jongeren zijn actief op netwerken als hyves en facebook. Ze twitteren met elkaar. Het is de vraag hoe we deze nieuwe media dienstbaar kunnen maken aan geloofscommunicatie. Bas Huijbregtse, jongerenwerker voor Youth for Christ verzorgde deze workshop. In een andere workshop vertelden jongeren uit Zevenbergen hoe ze zelf een tienergroep hebben opgericht. Deelnemers konden kennismaken met Rock Solid.”

Femke Timmermans uit Roosendaal woonde deze laatste bij. “Linda de Graaf is op landelijk niveau verantwoordelijk voor dit project,” zegt ze. “Rock Solidgroepen komen eens in de twee weken een avond bij elkaar. Ze stellen op een speelse manier een thema aan de orde.” Femke Timmermans denkt dan aan thema’s als hoop en vriendschap. “Iedere avond kent een vaste opbouw. Naast een spel lezen de deelnemers ook een bijbelverhaal, waarin het thema aan bod komt. Zo krijgt ook hun geloof een vaster fundament.” Rock Solid begint in het bisdom Breda ook te groeien. Verschillende groepen willen ermee gaan werken. In Bergen op Zoom is een grote groep van start gegaan.

Bollerman is erg enthousiast over deze dag. “In het tienerwerk zijn twee stromingen. De ene legt de nadruk op het groepsproces. De andere kiest voor geloofsvorming. Beide waren aanwezig. Op deze dag is een echte ontmoeting tussen beide groepen tot stand gekomen. Zo ontdekten aanhangers van de meer verkondigende stijl nog eens extra dat het ook belangrijk is met tieners leuke dingen te doen, terwijl de andere groep merkte dat uiteraard ook de inhoud de nodige aandacht verdient. We hebben de dag met een gebedsviering in de kapel van de abdij mogen afsluiten.”

Volgens Marc Bollerman is het tienerwerk in het bisdom groeiende. “Ongeveer 60% van de regio’s heeft een tienergroep.” Hij heeft enkele tips voor de leiding. “Wees authentiek en durf voor je geloof uit te komen. Wek hiermee de nieuwsgierigheid van de jongeren.”
 

Andere berichten