Eerste tv-uitzending eucharistieviering en geloofsgesprek vanuit Halsteren

11 januari 2010

In 2010 worden de zondagse eucharistievieringen op televisie op Nederland 2 uitgezonden vanuit kerken in de zeven bisdommen van het land. Op zondag 11 januari beet pastoor Han Akkermans vanuit de H. Quirinus kerk in Halsteren het spits af. In totaal zal de eucharistieviering op tv zeven keer vanuit Halsteren komen. Voor de vieringen wordt samengewerkt met verschillende koren uit het bisdom. Deze eerste viering werd muzikaal ondersteund door de Kathedrale Cantorij uit Breda onder leiding van Jan Schuurmans en met Hennie Vaatstra (organist).

Geloofsgesprekken: sacramenten
Voorafgaand aan de vieringen die vanaf 10.00 uur worden uitgezonden op Nederland 2, wordt elke week om 9.35 uur een geloofsgesprek uitgezonden. Als de vieringen vanuit het bisdom van Breda komen, zal telkens een van de zeven sacramenten in het gesprek centraal staan.

In het eerste geloofsgesprek op 11 januari werd Han Akkermans als voorganger voorgesteld aan de kijkers, en de H. Quirinuskerk als kerkplek. Zo kwamen de eucharistie ter sprake en het kerkgebouw als het huis van God, waar de sacramenten worden gevierd. De H. Quirinuskerk heeft achter het altaar zeven ramen met glas-in-lood afbeeldingen van de zeven sacramenten.

Het kerkgebouw
Han Akkermans: “Het kerkgebouw is het huis van God. Het gebouw is dienstig aan het vieren van de eucharistie. Boven het altaar hangt de stervende Jezus aan het kruis, daarachter zie je een schildering van het Laatste Avondmaal. Het is belangrijk dat er een plaats apart wordt gesteld voor de eredienst. De kerk is ook het huis van God buiten de eredienst. Daarom willen we als parochie de kerk ook meer open gaan stellen.”
“Parochianen hebben een diepgewortelde band met het kerkgebouw. Er is veel geloof en emotie geïnvesteerd in het gebouw.”

Priester
Han Akkermans: “Ik ben hier nu drie jaar priester en voel me echt verbonden met deze plek. Dít is mijn plek. Híer ben ik priester. Hier mag ik doorgeven van wat ik ontvangen heb.”
“Eucharistie is dankzegging. Het is je leven geven in liefde,” vertelde Han Akkermans in het gesprek aan Leo Fijen. “God is liefde en dat betekent dat Hij gééft. God vraagt liefde van de mensen als antwoord op wat Hij geeft.”

“De dienstbaarheid van de priester betekent dat het niet om jezelf gaat. Jij staat bij het altaar, alle ogen zijn op je gericht, zeker met een uitzending op tv, maar het gaat in de Kerk niet om mij. Je moet een stapje terug doen. De belangrijkste vraag is: is het welzijn van de parochie gediend met wat je doet?”
“Als priester kom je bij mensen thuis naar aanleiding van een doop of een overlijden. Je kent de mensen niet altijd goed, maar je komt bij de mensen en je hebt onmiddellijk een vertrouwensrelatie. Je wordt elke dag priester als je dat zo meemaakt.”

Roeping
Bij elk geloofsgesprek wordt de geïnterviewde gevraagd om een persoonlijke tekst aan te reiken en daarbij te vertellen waarom deze bijzonder is. Han Akkermans leest in het interview een deel uit de Proloog van de Regel van Benedictus voor. “In de proloog is het continue roepingsproces verwoord. Dit zijn woorden die met mij meegaan.”

Proloog (15-20)
“Wie is de mens, die naar het leven verlangt en goede dagen wenst te zien?”
Wanneer u dit hoort en antwoordt: Ik, dan zegt God tot u:
“Als gij het ware en eeuwige leven wilt hebben, weerhoud dan uw tong van het kwade en laat uw lippen geen bedrieglijke taal spreken. Keer u af van het kwaad en doe het goede, zoek de vrede en jaag hem na.
Wanneer gij dit doet, rusten mijn ogen op u en luisteren mijn oren naar uw gebeden, en nog vóór gij Mij aanroept zal Ik zeggen tot u: Hier ben ik.”
Wat is er aanlokkelijker voor ons, geliefde broeders, dan deze stem van de Heer, die ons uitnodigt?
Zie in zijn goedheid toont de Heer ons de weg ten leven.

Meer informatie
De eucharistieviering en het geloofsgesprek met Han Akkermans kunnen via internet worden bekenen. Klik hier

Zie het eerdere bericht over de vieringen vanuit Halsteren:
‘Eucharistievieringen op de zondag vanuit het land’. Klik hier

KRO/RKK verzorgt de uitzending van de vieringen in opdracht van de Nederlandse bisschoppen in de zendtijd van de Rooms-katholieke Kerk.

Andere berichten