Eerste stappen op weg naar de bisdombedevaart 2014

23 oktober 2013

Op dinsdag 22 oktober 2013 zette het bisdom van Breda de eerste stappen op weg naar de bisdombedevaart 2014 naar Polen (18-25 oktober 2014). In beide vicariaten vond speciaal op deze dag een eucharistieviering plaats met aansluitend de eerste informatiebijeenkomsten. Op Bovendonk in Hoeven stond de bisschop met de diakenkring die daar bijeen kwam inhoudelijk stil bij de bedevaart.

Gedachtenis paus Johannes Paulus II
22 oktober is een bijzondere dag, omdat de Kerk op deze dag de gedachtenis viert van de zalige paus Johannes Paulus II. Op 22 oktober 2013 is het bovendien precies 35 jaar geleden dat deze paus zijn pontificaat begon. Op zondag 22 oktober 1978 werd de toen 58-jarige kardinaal Wojtyla paus. Hij zou de Kerk 27 jaar lang leiden.

Vieringen in Oudenbosch en Oosterhout
Een verslag volgt op deze site van de vieringen in Oudenbosch (Basiliek H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch) en Oosterhout (Verrijzeniskerk in Oosterhout), die werd gecelebreerd door vicaris Verbeek en vicaris Wiertz, en de aansluitende informatiebijeenkomsten.

Johannes Paulus II als bedevaartganger
Bisschop Liesen typeerde paus Johannes Paulus II als bedevaartganger. “Met Johannes Paulus II hebben we een zalige paus die als bedevaartganger aangemerkt mag worden, omdat hij meer dan een paus voor hem op weg is geweest om Christus nabij te brengen bij de mensen. Iemand heeft ooit uitgerekend dat geen enkele mens in de wereldgeschiedenis in zijn leven door zoveel andere mensen in levende lijve is gezien. Hij was een bedevaarder, een man die veel op reis was en die Christus en het evangelie dicht bij de mensen wilde brengen.”

Bedevaartpsalm 122
De bisschop las psalm 122 met de diakens. “Het is een bedevaartpsalm,” aldus de bisschop. “Het Oude Testament beschrijft hoe er bedevaarten werden gehouden, naar Jeruzalem. Dat was de plaats waar het huis van God stond, waar men de band met God beleefde.”

De psalm beschrijft dat de stammen van Gods volk optrekken naar Jeruzalem. “Die stammen gaan terug op twaalf broers. De mensen op weg naar Jeruzalem worden aangesproken op die broederschap waaruit ze zijn voortgekomen,” aldus de bisschop.

God en de naaste
“Wat hebben die broeders met Jeruzalem te maken? In Jeruzalem staan de zetels van het recht. Daar wordt uitspraak gedaan over het wel of niet naleven van de Wet die God met de voorvaderen sloot en waardoor ze überhaupt tot Gods volk zijn geworden. Er zijn verschillende wetten, maar het voornaamste gebod betreft God beminnen met heel je hart en de naaste als jezelf.”

Het Nieuwe Testament beschrijft hoe ook Jezus naar Jeruzalem trekt. “God beminnen met heel je hart en de naasten als jezelf, als je broeder. Met dat doel is ook Jezus op weg gegaan naar Jeruzalem.”

“Deze psalm kan ons op de goede weg zetten als we op bedevaart naar Polen gaan,” besloot de bisschop. “Bij een bedevaart komen het wereldlijke, van het samen onderweg zijn, en het geestelijke bij elkaar. Ons doel is dat we als broeders en zusters op weg zijn, en dat we onderweg zijn om onze band met God te beleven. Dat ook wij gaan om de naam van God te vereren, op de bijzondere plaatsen die we aan zullen doen.”

Informatiebijeenkomsten
De volgende informatiebijeenkomsten zijn op:

 • Dinsdag 29 oktober H. Willibrorduskerk ’s-Heerenhoek
  Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ‘s-Heerenhoek
  Om 19.00 uur eucharistieviering en daarna informatie over de bisdombedevaart in de parochiezaal.
 • Woensdag 6 november Basiliek H. Willibrordus Hulst
  Steenstraat 2, 4561 AS Hulst
  Om 19.00 uur eucharistieviering en daarna informatie over de bisdombedevaart in Ontmoetingscentrum De Lieve, Broodmarkt 8, 4561 CC Hulst.
 • Donderdag 28 november parochiekerk St. Petrus’ Banden in Gilze
  Kerkstraat 116, 5126 GD Gilze
  Om 19.00 uur eucharistieviering en daarna informatie over de bisdombedevaart in parochiezaal De Sleutel op bovengenoemd adres

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Vanwege de logistiek wordt gevraagd om vooraf aan te melden voor de informatiebijeenkomsten via:
E Vic.Breda@bisdombreda.nl
E Vic.Middelburg@bisdombreda.nl

Meer informatie

Zie ook de speciale pagina met berichten over de bisdombedevaart op deze website.

 

 

Andere berichten