Eerste permanent diakens Bovendonk gewijd

4 juni 2007

Zaterdag 2 juni ontvingen vier gehuwde mannen van bisschop van Luyn in de kathedraal van de HH. Laurentius en Elisabeth in Rotterdam de wijding tot permanent diaken. Hubert Berbée (56) studeerde aan de KTU in Utrecht. Ronald van Berkel (42), Pier Tolsma (56), Dick Vrijburg (44) volgden hun studie aan de diakenopleiding van Bovendonk. Zij zijn de eersten die de 6-jarige vorming in deeltijd in Hoeven hebben afgerond. Sinds 2001 verzorgt de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de diakenopleiding voor de bisdommen Rotterdam en Breda. 

In zijn homilie verwees de bisschop naar de encycliek Deus caritas est van de huidige paus. Het is het werkboek van de diaken. Zijn taak is werk maken van de liefde, in de verkondiging van het evangelie in woord en daad.

Alle pas-gewijden hebben een benoeming in een parochie. Zij gaan daar voltijds werken en verruilen hun oude beroep voor hun roeping in de kerk. Berbée is van huis uit natuurkundige, Tolsma, scheikundige. Van Berkel heeft een commerciële achtergrond. Vrijbrug was bakker.

Andere berichten