Eerste oogst diaconale moestuin aangeboden aan Voedselbank

20 juni 2018

Het project ‘Nieuwe diaconie in de nieuwe parochie’ van het Sint Franciscuscentrum startte dit jaar een moestuin voor mensen die het minder breed hebben. Dit gebeurt in samenwerking met de Parochie van de Heilige Familie in Breda en op een stuk grond van het Bisdom Breda. De moestuin geeft mensen de kans om hun eigen voedsel te verbouwen en betekent ook een bijdrage aan de Voedselbank.

Het perceel waarop de moestuinen worden gerealiseerd, is gelegen in de wijk IJpelaar. Op zaterdag 10 maart gingen de eerste palen van de afrastering de grond in. Daarna werd de grond van ongeveer 4.000 m² onderverdeeld in stukken van 6 bij 12 meter. De tuinders die werken in de moestuin verbouwen er, zo biologisch mogelijk, hun eigen groente en fruit. Een deel van de opbrengst geven zij weg. In de laatste week van mei werd voor het eerst geoogst: radijsjes en lente-ui. Er werden zes grote kratten met groenten aan de Voedselbank Breda geschonken.

“De mensen kunnen hun eigen fruit, groenten en eventueel ook bloemen verbouwen,” vertelt Martijn Kurstjens. “Omdat de grond gratis ter beschikking wordt gesteld, vragen we dat een deel van de opbrengst een diaconale bestemming krijgt.” Dat kan de Voedselbank zijn en ook gezinnen die het eten goed kunnen gebruiken. “Het is niet bedoeld voor de verkoop,” benadrukt hij.

Martijn Kurstjens is projectmedewerker van het project ‘Nieuwe diaconie in de nieuwe parochie’ en pastoraal werker in de Parochie van de Heilige Familie. Hij vertelt over de achtergronden van het project: “Twee jaar geleden bracht ik vanuit mijn project een bezoek aan het Asielzoekerscentrum Boschpoort in Breda. Uit contacten met de medewerkers bleek dat veel asielzoekers zich verveelden. Ze spraken de taal niet en mochten, hangende de procedure, niet werken. In hun thuisland bezaten verschillende mensen een stuk grond rond hun huis, waarop ze fruit en groenten verbouwden. Ze misten dit eigenlijk wel. Zo ontstond het idee om op grond van het Bisdom Breda een volkstuinencomplex in te richten.”

“Het project had een lange aanlooptijd,” weet Martijn. “Dit komt door de vele regels waaraan je in de landbouw moet voldoen. Je moet dan denken aan regelgeving rond het afvoeren van mest en water. Je kunt het zo gek niet bedenken of er bestaan regels voor. Toen dit allemaal rond was, konden we beginnen.”

In juni is een tuinhuisje op het terrein gezet, waarin gereedschap staat en de tuiniers elkaar ontmoeten. Momenteel beheert Martijn Kurstjens het complex, maar het is de bedoeling dat een Syrische vluchteling dit overneemt. Er zijn nu negen mensen met een volkstuin. Onder hen zijn zowel vluchtelingen als Nederlanders. Er zijn nog een paar stukken grond beschikbaar.

In maart gingen de eerste palen van de afrastering de grond in. (Foto: Martijn Kurstjens)

 

Andere berichten