Eerste lustrum Vastenestafette!

15 januari 2014

Op 5 maart is het Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd. Op deze dag start ook de jaarlijkse vastenestafette met de eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal. De vastenestafette eindigt op woensdag 16 april met de diocesane chrismaviering in de basiliek van de HH. Agatha en Barbara in Oudenbosch.

Vijf jaar vastenestafette
Dit jaar vindt de vastenestafette voor de vijfde maal plaats. Door deze estafette vraagt het aandacht voor de spiritualiteit van de veertigdagentijd. De veertigdagentijd is de voorbereidingstijd op Pasen, het voornaamste feest van het kerkelijk jaar. De gelovigen bereiden zich voor door sober te zijn in eten en drinken (vasten), zich meer toe te leggen op het gebed en het ontvangen van de sacramenten (met name het sacrament van de eucharistie en het sacrament van boete en verzoening) en door solidair te zijn met wie minder heeft. Het bisdom nodigt parochies, scholen, religieuze gemeenschappen en instellingen uit om op één dag tijdens de veertigdagentijd een of meerdere activiteiten te organiseren waarop een van deze aspecten aan bod komt.

Aanmelden
Via het formulier (https://bisdombreda.nl/formulier.php?id=449&fid=86) op de site van het bisdom kan men zich intekenen voor de vastenestafette. Op de site wordt via een blog de gang van de estafette gevolgd. Deze blog vormt ook de rode draad die de verschillende etappeplaatsen van de estafette met elkaar verbindt.

Ideeën opdoen
Om een indruk te krijgen van activiteiten in de Vastenestafette kan het blog van de vorige Vastenestafette (https://bisdombreda.nl/index.php?id=464) worden geraadpleegd op de website van het bisdom. Om nog meer ideeën op te doen kunt u rade gaan bij de Vastenaktie. Zie op de website www.vastenaktie.nl onder ‘vastendag’. Daar zijn veel extra voorbeelden te vinden om mee aan de slag te gaan in de vastentijd. Het bisdom Breda voert dit jaar aktie voor projecten in Sierra Leone. In het Oosten van dit land vangen de zusters van Saint Joseph de Cluny teruggekeerde gezinnen op die als gevolg van de burgeroorlog destijds dit gebied moesten ontvluchten.

Voor verdere informatie kan men terecht bij missiesecretaris Ben Hartmann (E bhartmann@bisdombreda.nl ) of Hans de Jong (PR en Informatie) (E hdjong@bisdombreda.nl) T. 076 5223444.
 

Andere berichten