Eerste jongerenviering na de Wereldjongerendagen

25 september 2013

Op zondag 22 september kwamen jongeren uit het bisdom van Breda bijeen op Bovendonk in Hoeven voor de eerste jongerenviering na de Wereldjongerendagen. Een van de jongeren presenteerde een reisverslag van de eerste week in Suriname, een andere bracht met foto’s de tweede week in Rio in herinnering.

Tijdens de bijeenkomst werden speciale woorden van dank gesproken voor Nancy van der Zande die de WJD vanuit het bisdom van Breda coördineerde en de jongerenvieringen in aanloop daar naartoe.

‘Daar zijn jongeren uit Breda bij’
Pastoor Steven de Koning, van de H. Antoniuskathedraal in Breda, begeleidde de middag. Hij gaf aan: “Suriname was ver weg, Brazilië nog verder. Een eerste vraag was destijds: hoe komen we aan geld? Ik heb toen een tientje gekocht van jullie. Jullie maakten die gebedstientjes als fondswerving. Dat tientje verbond mij met jullie. Ik wist als ik naar de WJD keek op tv: daar zijn jongeren uit Breda bij.”

‘Ga op weg, wees niet bang en dien’
Daarna leidde Michael Magielse de jongeren door het programma. Michael is priesterstudent van het bisdom en mede-coördinator van de jongerenvieringen die het komende jaar ook weer maandelijks worden georganiseerd. Hij haalde de woorden van de paus aan, die hij sprak tijdens de slotviering van de WJD: “De paus zei heel krachtig: ga eropuit, zonder angst, om dienstbaar te zijn aan de armen. Die opdracht hebben we meegekregen, om eropuit te trekken, om dienstbaar te zijn en je handen uit de mouwen te steken.”

‘Daar zijn we weer’
Tijdens de twee presentaties kwamen de catecheses langs, de kerken waar werd gevierd, en ook Batavia waar de missionaris Petrus Donders werkte onder de melaatsen. En daarna Rio en de slotviering op het strand. “Dat was herkenning,” vertelde Martijn de Waal, “Net als in Madrid ben je met zoveel mensen bij elkaar en volg je de viering via een scherm. Daar zijn we weer, dacht ik. En of je nu halverwege staat of achterin, dat maakt niet zoveel uit. Waar je ook staat, overal zijn mensen om je heen, het is heel vreugdevol en mooi, je bent er met elkaar en je bidt samen.”

Hier stonden we op Copacabana Beach. "Of je nu halverwege staat of achterin, dat maakt niet zoveel uit."

WJD@home
De groep ging daarna in gesprek over de WJD en het thuisprogramma WJD@home. Enkele jongeren maakten dat thuisprogramma in Delft mee. Mgr. Van den Hende reisde met de groep Bredase en Rotterdamse jongeren naar Suriname, maar was er daarna bij in Delft om met de jongeren delen van het Nederlandse programma mee te maken en een catechese te verzorgen. “We kregen een gebedskaartje van hem uit Suriname van Peerke Donders. We volgden de WJD via de tv, zoals de slotviering, maar het is toch anders via een groot beeldscherm dus ik heb het wel gemist,” gaf een van de jongeren aan.

“Wat mooi was in Delft was, dat er alles aan werd gedaan om de WJD-sfeer erin te brengen,’ vult een ander aan. “Het programma had catecheses en aanbidding met mogelijkheid tot biechten, we sliepen op matjes. Het was leuk om mensen uit het hele land te leren kennen en we hebben nou nog contact via Facebook. Er waren ook twee franciscanen bij, enkele blauwe zusters, we verbleven bij de jezuïeten, en naast mgr. Van den Hende waren mgr. Hurkmans en mgr. Hoogenboom betrokken bij het programma. Net als bij de WJD was er zo volop kerkelijke diversiteit met deelnemers uit het hele land, met religieuzen en bisschoppen.”

Peerke Donders
“Een van de hoogtepunten van de WJD-reis was de kruisweg in Batavia,” vindt een van de deelnemers. “Het was mooi dat we de kruisweg hebben gelopen in Batavia. Deze raakte juist omdat het lijdensverhaal van Christus verbond met het leven van Peerke Donders en de leprapatienten die daar werden ‘gedumpt’. Bij die kruisweg hoorden we hoe Peerke Donders daar de liefde terug heeft gebracht. Dat kwam bij mij heel erg binnen.”

Christus
Vervolgens komen in het gesprek nog vele andere mooie momenten langs, zoals de paus onverwacht van heel dichtbij meemaken, de stilte van twee à drie miljoen mensen op het strand, de aanbidding. “En het beeld van Christus in Rio,” vertelt iemand. “Het was een hele tocht er naartoe, maar als je daar dan onder dat beeld staat en aan het bidden bent is dat heel bijzonder. Dat beeld is zo groot en jij bent heel klein, Christus kijkt op je neer en jij tegen Hem op. Het was een vermoeiende tocht, maar heel bijzonder. Je krijgt rust en kracht na zo’n hele dag, omdat je je doel hebt bereikt. Je voelt je heel verbonden met Christus op zo’n moment.”

De jongeren sloten de bijeenkomst daarna af met een gezamenlijke eenvoudige maaltijd

Jongerenvieringen in het bisdom
De maandelijkse jongerenvieringen in het bisdom van Breda worden gehouden op: 20 oktober 2013, 17 november 2013, 15 december 2013, 19 januari 2014, 16 februari 2014, 16 maart 2014, 13 april 2014, 18 mei 2014, 15 juni 2014. Telkens om 15.00 uur.

De vieringen met geloofsgesprek, ontmoeting en maaltijd vinden plaats in Hoeven en andere plaatsen in het bisdom. Neem voor meer informatie contact op mety het bisdom via E secretariaat@bisdombreda.nl, T 076 5223444

Glossy Omega
Het jongerenblad Omega heeft een glossy uitgebracht over de WJD met volop foto’s en ervaringsverhalen van jongeren uit het hele land. De glossy wordt parochies in het bisdom van Breda binnenkort toegestuurd.

 

Andere berichten