Eerste diocesane nieuwsbrief ‘Geloof en onderwijs’

8 december 2010

De bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs, Martina Meul, had deze week de primeur met de allereerste nieuwsbrief ‘Geloof en onderwijs’. De nieuwsbrief ‘Geloof en onderwijs’ is een van de zes nieuwe nieuwsbrieven die het bisdom van Breda start.

Betekenisvolle relatie
“Het bisdom van Breda wil werken aan een nieuwe, betekenisvolle relatie tussen Kerk en onderwijs,” schrijft de gedelegeerde voor het onderwijs aan de lezer, “Om gestalte te geven aan deze relatie zult u in de toekomst geregeld een ‘geloofsbrief’ ontvangen over een thema dat op dat moment actueel is. Deze allereerste uitgave staat in het teken van ‘Vriendschap’.”

Schoolbezoeken
Vriendschap is het thema van de Bredase reis naar de wereldjongerendagen die in augustus 2011 plaatsvinden in Madrid. De nieuwsbrief ‘Geloof en onderwijs’ gaat over de bezoeken die de bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs samen met jongeren brengt aan scholen.

In de nieuwsbrief is een overzicht opgenomen van scholen waar het wjd-team op bezoek komt. Martina Meul: “We hopen jongeren te interesseren voor deelname en op het spoor te zetten van de diepe betekenis van vriendschap: met de andere, met de armen en met Jezus Christus.”

De nieuwsbrief werd deze week verzonden samen met de uitnodiging voor het kloosterweekend voor docenten en directeuren (14-16 januari 2011).

Download de nieuwsbrief ‘Geloof en onderwijs’, klik hier

Download de folder van de kloosterweekend, klik hier

 

Andere berichten