Eerste boodschap van paus Franciscus voor de Wereldjongerendagen

12 februari 2014

Paus Franciscus heeft een boodschap gepubliceerd vanwege de 29e Wereldjongerendagen op Palmzondag 13 april 2014. De Wereldjongerendagen worden jaarlijks op diocesaan niveau gevierd. Om de drie jaar zijn er internationale bijeenkomsten rond de paus. In 2016 zullen deze plaatsvinden in Krakau.

Paus Johannes Paulus II
Paus Franciscus maakte bekend dat paus Johannes Paulus II na zijn heiligverklaring op 27 april 2014 de grote patroonheilige zal worden van de Wereldjongerendagen. Deze paus nam in 1984 het initiatief voor deze dagen. Door zijn toedoen kregen ze een niet te onderschatte plaats in het leven van de Kerk.

Thema’s 2014-2016
In 2013 maakte paus Franciscus zijn eerste Wereldjongerendagen mee als paus in Rio de Janeiro. Paus Benedictus XVI koos daarvoor nog het thema. Inmiddels heeft paus Franciscus een lijn uitgezet voor de komende WJD’s op weg naar de grote internationale WJD in juli 2016 in Polen (Krakau). De thema’s zijn ontleend aan de zaligsprekingen uit het Matteüs evangelie:

  • 29ste Wereldjongerendagen in 2014: ‘Zalig de armen van geest. Want aan hen behoort het Rijk der hemelen’ (Mt 5, 3)
  • 30ste Wereldjongerendagen in 2015: ‘Zalig de zuiveren van hart want zij zullen God zien’ (Mt 5, 8)
  • 31ste Wereldjongerendagen in 2016 (Krakau): ‘Zalig de barmhartigen want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Mt 5, 7)

‘Arm van geest’
Paus Franciscus verbindt het thema van 2014 over de zaligspreking van de armen van geest met het thema van de WJD 2013 ‘Ga en maak alle volkeren tot mijn leerling’. Evangelische armoede is de basishouding voor het verspreiden van het Koninkrijk van God. Het zijn vaak de eenvoudigen van hart die ware vreugde uitstralen, en evangelisatie hangt af van die ware vreugde, aldus paus Franciscus.

De paus beschouwt de zaligsprekingen als wezenlijk voor het christelijke leven. Het is een uitdaging voor jongeren om als volgelingen van Jezus te leven volgens de zaligsprekingen. Dit betekent niet bang zijn om tegen de stroom in te gaan. De paus spoort de jongeren aan om hoog in te zetten en te kiezen voor het het ware geluk, dat alleen God kan geven, en niet te kiezen voor snel of gemakkelijk geluk.

De paus legt de jongeren in zijn brief uit wat het betekent om ‘arm van geest’ te zijn. Hij drukt de jongeren op het hart om Jezus na te volgen, die de weg van de armoede koos, en verwijst daarbij naar het voorbeeld van de heilige Franciscus van Assisi.

Jonge gelovigen zijn geroepen tot bekering, tot het aannemen van een evangelische levensstijl, zegt paus Franciscus. Daarin draait het om bescheidenheid, om het zoeken naar wat wezenlijk is en het handelen in solidariteit met de armen. De paus benadrukt dat de armen het ‘lijdende vlees’ zijn van Christus. Christenen zijn geroepen om dat persoonlijk aan te raken. De paus geeft bovendien aan dat de armen leermeesters van het leven zijn en veel te bieden hebben op het menselijke en het geestelijke vlak.

(Bron: Vatican Information Service 6 februari 2014)

Zie voor de Engelse versie van de boodschap van de paus: ‘Pope’s Message for WYD: Resist “low cost” offers of happiness and embrace the revolutionary Beatitudes’

Nederlandse (werk)vertaling op Rkdocumenten.nl

(Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten