Eerste bijeenkomst Diocesane Lekenraad

5 juni 2013

Op maandagavond 10 juni 2013 komt de Diocesane Lekenraad voor het eerst bijeen. De ontmoeting vindt plaats op Bovendonk te Hoeven. Bisschop Liesen stelde de Lekenraad in voor de periode van vijf jaar.

De leden van de Lekenraad zijn voorgedragen door de bisschoppelijk vicarissen van de vicariaten Middelburg en Breda. De leden worden benoemd voor de periode 1 april 2013 – 1 april 2018.

Lekenapostolaat
Tijdens deze eerste bijeenkomst van de Lekenraad wordt onder meer gesproken over het doel van de Lekenraad en over lekenapostolaat in het bisdom Breda. Mgr. Liesen zal een toelichting geven en rector Schnell een korte inleiding houden over de roeping en het apostolaat van de leek in de Kerk.

Roeping
Bij de aankondiging van de Lekenraad schreef bisschop Liesen hierover: “In het dagelijkse leven heeft de term ‘leek’ een betekenis gekregen van niet-opgeleid of niet-deskundige persoon. Kerkelijk gezien heeft ‘leek’ de positieve betekenis van ‘toebehorend aan het volk’ (‘laos’). Een leek is iemand die deel uitmaakt van het volk van God. […] Alle gedoopten zijn geroepen om op eigen wijze actief en medeverantwoordelijk te zijn.”

Gesprek geworteld in geloof
“Voor de onderlinge kennismaking willen we hierbij aansluiten,” schrijft secretaris-generaal Ben Hartmann die de uitnodiging voor de bijeenkomst namens de bisschop verstuurde. De leden van de Lekenraad worden daarom gevraagd in de onderlinge kennismaking gebruik te maken van een persoonlijk gekozen Bijbeltekst. “Het gesprek dat de leden van de Lekenraad met elkaar zullen voeren, ook over praktische zaken, mag immers geworteld zijn in ons geloof,” aldus de secretaris-generaal.

Voor de brief waarin bisschop Liesen de Lekenraad aankondigde, klik hier.

 

Andere berichten