Eenduidige procedure in- en uitschrijvingen Rooms-Katholieke Kerk

1 maart 2013

Recent heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie een hernieuwde brochure uitgegeven met de titel ‘De procedure m.b.t. in- en uitschrijven en andere veel gestelde vragen m.b.t. de ledenadministratie van de Rooms-Katholieke Kerk’. Hierin wordt uitgelegd hoe men zich in- en uit kan schrijven en tevens hoe parochies hiermee om dienen te gaan.

De procedures worden gecommuniceerd met alle parochies en gelden voor de gehele Nederlandse kerkprovincie. Doelstelling is om hiermee de procedures op een eenduidige en duidelijke manier te communiceren.

Meer informatie over inschrijven of uitschrijven vindt u op de pagina ‘Contact’.

 

Andere berichten