Een woning voor God: Zusters benedictinessen maken boek over het kerkgebouw

18 november 2011

Op 17 oktober 2011 vierden de benedictinessen van de Onze Lieve Vrouwe Abdij het eeuwfeest van de wijding van hun abdijkerk. Bisschop Van den Hende was de hoofdcelebrant in de eucharistieviering. Bij gelegenheid van dit feest gaven de zusters een boek uit onder de titel ‘Een woning voor God; over de betekenis van het kerkgebouw’.

Betekenis van het kerkgebouw
In een stijl die tegelijkertijd meditatief en informatief is, lichten de zusters de betekenis van het kerkgebouw en de verschillende liturgische symbolen toe. Deze variëren van de klokken die de gelovigen oproepen tot gebed tot de liturgische kleding. De foto’s zijn genomen in de abdijkerk maar de teksten hebben een algemene strekking. De zusters maken duidelijk dat het kerkgebouw in al zijn materialiteit een bron is voor spiritualiteit. “Het uiterlijke huis staat ten dienste van het innerlijk huis,” schrijven zij.

Het huis van God
Om het geloofsgesprek rond het kerkgebouw als huis van God te stimuleren organiseerde het bisdom verschillende activiteiten binnen het project ‘Het kerkgebouw: huis van God’ . Ook werden verschillende boekjes en brochures gepubliceerd. Hans de Jong, bibliothecaris van het bisdom en de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven: “Dit boek sluit daar uitstekend bij aan.”

Zeer geschikt voor kerkgidsen en openstellers
De bibliothecaris beveelt het boek van de zusters van de Onze Lieve Vrouew Abdij van harte aan: “Niet voor niets heet het boek ‘Een woning voor God’. Je voelt op elke pagina dat de benedictinessen vanuit dit geloof vieren en leven. Het is zeer geschikt voor kerkgidsen die vanuit hun geloof anderen willen rondleiden in hun kerk en voor openstellers. Daarbij is het een goede hulp voor hen die betrokken zijn bij de (her)inrichting van hun eigen kerkgebouw. Alle elementen van het gebouw worden zorgvuldig toegelicht.”

Het boek (€ 12,50) is te bestellen bij de Onze Lieve Vrouweabdij, Zandheuvel 90, 4901 HX Oosterhout, T 0162 453296, I http://olvabdijoosterhout.nl/

 

 

 

Andere berichten