‘Een mens is niet alleen, toevallig, of te veel’. Nieuw bisdommagazine over ‘Geloof en zorg’

1 maart 2011

Het nieuwe bisdommagazine is uit. Het heeft als thema ‘Geloof en zorg’. In het openingsartikel schrijft Bob van Geffen: “Veel van wat we nu als ‘de zorg’ kennen is lang geleden, soms al eeuwen terug, ontstaan uit de werken van barmhartigheid, waartoe christenen zich al van oudsher geroepen weten (cfr. Mt 25).” Van Geffen is bisschoppelijk gedelegeerde categoriaal pastoraat.

Roep om barmhartigheid
“Nog steeds wordt veel werk verricht door verzorgers, verplegenden, behandelaren, familie en mantelzorgers in antwoord op die roep om barmhartigheid, die zij vanuit hun geloof beleven. Al heeft het begin bij de Kerk gelegen, en al is nog steeds een kwart van de gezondheidsinstellingen in beheer bij de katholieke kerkelijke organisaties, zorg is een algemene menselijke opdracht.”

Dienen van de naaste en God
“De Kerk versterkt die opdracht en voegt aan die opdracht iets toe, namelijk het besef dat het dienen van de naasten tegelijk ‘het dienen van God’ is. En andersom. Dienen van God doe je met met je lijf, met je handen, met je aandacht en je gebed voor degenen die op welke manier dan ook hulp nodig hebben,” aldus de bisschoppelijk gedelegeerde.

Sociale leer van de Kerk
‘Zorg’ is een van de vier thema’s waar het bisdom van Breda heel gericht aan werkt vanwege de sociale leer van de Kerk. Andere thema’s zijn: onderwijs, arbeid, publiek bestuur. En armoede vraagt algemeen om aandacht.

Inhoud

 • ‘Een mens is niet alleen, toevallig of te veel’ – Bob van Geffen
 • Goede zorg als relationeel afstemmen – Madeleine Timmermann
 • Samen geloven – Hans de Jong
 • Zorg organiseren met de mens voorop – Jan Brouwers
 • Activiteiten van parochies – Hans de Jong
 • Nederlandse Kerk ontwikkelt richtingwijzer voor categoriaal pastoraat – Bob van Geffen
 • Ook als mensen niet meer beter worden – Daphne van Roosendaal
 • Contact, caritas, communio, concrete ethiek – Bob van Geffen, Daphne van Roosendaal
 • Oog voor mensen met een verstandelijke beperking: impulsmiddag (16 maart 2010)
 • Gelovig omgaan met de dood: kloosterdagen voor de zorg (12 t/m 14 mei 2011)
 • Handboek medische ethiek – Hans de Jong
 • Kerk in de steigers: Johannes Nepomuk te Woudrichem – Hans de Jong

Download het magazine ‘Geloof en zorg’, klik hier

 

Andere berichten