‘Een levend teken van de liefde van God voor zijn volk’

13 juni 2018

Op vrijdag 8 juni vierde de Kerk het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus en de Werelddag voor de heiliging van de priesters. De Congregatie voor de Clerus verspreidde voor deze dag een boodschap aan alle priesters. In zijn recente exhortatie ‘Gaudete et exsultate’ (Verheugt u en juicht, 19 maart 2018) schrijft paus Franciscus over de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag.

Met de exhortatie onderstreept de paus de roep tot heiligheid die de Heer tot ieder van ons richt (Lumen gentium, 11). “We zijn allemaal geroepen tot heiligheid [..] op de plekken waar we ons bevinden” (14). Op de Werelddag voor de heiliging van de priesters stond de roeping van de priesters centraal. De boodschap van de Congregatie voor de Clerus nodigt de priesters uit om “voor de Heer stil te staan, de herinnering aan hun ontmoeting met Hem te vernieuwen en zo hun dienst aan het volk van God te versterken.”

De herinnering aan de oorspronkelijke ontmoeting, de vreugde en de ijver voor Christus, kunnen vele jaren worden volgehouden in moeilijke omstandigheden. Maar die moeilijke omstandigheden kunnen ook leiden tot vermoeidheid en ontmoediging. Niet alleen priesters nu, maar ook de eerste leerlingen hadden daarmee te maken. “Maar Jezus leidt ons van de duisternis naar het licht,” schrijft de brief. “We moeten ons elke dag laten omvormen door de altijd nieuwe ontmoeting met de Heer, die ons heeft geroepen.”

Aan de hand van de bijbeltekst over de gedaanteverandering van de Heer op de berg Tabor (Matteüs 17) werkt de brief in drie stappen uit hoe de beklimming van de berg Tabor het hart van de priester verandert. Als we beneden blijven, worden we gevangenen van het heden en zijn we te veel geconcentreerd op onszelf. Wanneer we de berg beklimmen, herinneren we onszelf eraan dat ons leven een constante opgang is naar het licht van boven, naar de aanwezigheid van God die verbazingwekkende nieuwe horizonten opent. De tocht van de leerlingen naar de top van de berg Tabor herinnert ons eraan dat we moeten breken met wereldlijke gewoontes en moeten luisteren naar de Heer.

Het priesterschap is een levende ervaring van de dagelijkse omgang met de Heer, waardoor “we een levend teken worden van de liefde van God voor zijn volk.” Die omvorming gebeurt met name door het gebed, dat harten verandert en levens omvormt. “Wees een licht voor de wereld, want de ontmoeting met de Heer zet ons op het pad van de dienst aan onze broeders,” aldus de brief. Het priesterschap is een missionaire roeping, die de moed en enthousiasme vraagt om erop uit te trekken en de wereld te verkondigen “wat we hebben gehoord, gezien en aangeraakt in onze persoonlijke ervaring (1 Johannes 1, 1-3). Vertel anderen over de tederheid en de liefde van Jezus.”

De Werelddag voor de heiliging van de priesters werd in 1995 ingesteld door de heilige paus Johannes Paulus II.

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten